Fenesi Lívia

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

Művészettörténész, műemléki szakértő

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen művészettörténet –magyar nyelv és irodalom szakon végeztem, 2019-ben a Károli Gáspár Református Egyetem művészeti igazgatás és művészetmenedzsment továbbképzésén szereztem művészet-igazgatási menedzser képesítést.

Orosz nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával, angolból egyetemi lektorátusi nyelvvizsgával rendelkezem.

1999-ben az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (2001-től Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) Tervtárában kezdtem dolgozni. A KÖH megszűnése után, 2012 szeptemberétől a BFKH-ban műemlékvédelmi referensként, 2013-tól 2016-ig a Lechner Lajos Tudásközpontban majd jogutód Forster Központban művészettörténész szakértőként tevékenykedtem (szakértői szakterület: műemléki érték dokumentálása, szakértői nyilvántartási szám: 21-0121). A Forster Központ megszüntetése után 2017. január 1-től a Miniszterelnökség állományába kerültem mint tudományos referens, ahonnan ugyanezen év novemberében helyeztek át a Magyar Művészeti Akadémiához, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központba szintén tudományos referensként.

Szakmai pályafutásom során döntően három megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom műemléki referenseként tevékenykedtem, feladatom volt a megyék műemlékállományának tudományos gondozása, szisztematikus feldolgozása (revízió), a terület épületállományának vizsgálata, műemléki értékeinek feltárása, feldolgozása (inventarizáció). Részt vettem a Központi Építészeti Tervtanács műemléki testületéhez benyújtott tervdokumentációk opponálásában, a műemlékállomány felülvizsgálatát érintő tudományos munkákban (műemléki értékvizsgálati dokumentációk, műemléki értékleltárak, építéstörténeti dokumentációk, műemlékjegyzékek). Műemléki védési és törlési dokumentációkat készítettem, hatósági munkához igényelt szakvéleményeket, tudományos adatszolgáltatásokat állítottam össze.

2000-ben Váliné Pogány Jolán és Granasztói Györgyné „Az örökség hagyományozói –Myskovszky Viktor és Könyöki József műemlékfelmérései” című kiállítás előkészületeiben, rendezésében vettem részt. Katalogizáltam Myskovszky vázlatkönyveit, folytattam a hagyaték feldolgozását.

2001-ben az Ernst Múzeumban rendezték a „Budapesti mozi 100 éve” című kiállítást, melynek katalógásában három mozi (Művész, Dózsa, Corso) történetét írtam meg.

2008-ban a Storno Ferenc életművét bemutató kiállítás társrendezője voltam.

A Tervtárba került Möller-hagyaték feldolgozásával foglalkoztam.

A Nemzeti Kastélyprogram keretében a Komlódtótfalu, Becsky-kúria, valamint a somogysárdi Somssich-kastély történetét kutattam, a pályázati anyagokhoz készítettem kutatási elődokumentációt, történeti összefoglalót.