Könyvtár

A könyvtár katalógus online elérhetősége: http://hunteka.mma-mem.hu/


A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Könyvtára 1872-től, a Műemlékek Országos Bizottságának megalakulása óta folyamatosan gyarapodó műemlékvédelmi, építészettörténeti, művészettörténeti korlátozottan nyilvános szakkönyvtár.

Mivel a kulturális javakon belül az épített örökség és az ahhoz kapcsolódó ingó műemlékek védelmével kapcsolatos információk egyetlen speciális hazai szakkönyvtára, így állományfejlesztésének ez a kiemelt iránya. Fő profilja mellett gyűjti az építészettörténethez, valamint az örökség- és műemlékvédelemhez teoretikusan kapcsolódó tudományok irodalmából mindazokat a dokumentumokat, amelyek a Központban és a műemlék- és örökségvédelmi szakágazatban folyó operatív és tudományos kutatást támogatják.

Állománya jelenleg 42 000 kötet könyv, 6 ezer kötet folyóirat és 200 db CD-ROM.

Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtár tematikus elrendezésű. A bibliográfiai és faktográfiai tájékoztatás hagyományos segédletei és kútfői megtalálhatók benne.