Tudományos Irattár

A Tudományos Irattár őrzi az intézményes magyar műemlékvédelem munkája során 1872–1992 között keletkezett hivatalos, iktatott iratanyagot (Hivatali iratok), illetve azt a vegyes tartalmú tudományos gyűjteményt, amely jellegénél fogva nem tartozik az egyes gyűjteményegységek gyűjtőkörébe (Lymbus).

Hivatali iratok

A gyűjteményben található a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága (1872–1881), Műemlékek Országos Bizottsága (1881–1949), MUMOK Műemléki Alosztály, Építészeti Tanács Titkárság Műemléki Csoport (1950–1955), Országos Építésügyi Hivatal Műemléki Csoport (1955); Várgondnokság (1950–1957), Országos Műemléki Felügyelőség (1957–1991), Országos Műemlékvédelmi Hivatal (1991–1992) között keletkezett iratanyaga. Segédlet – jelenleg – az 1872–1991 közötti anyagra áll rendelkezésre.

Lymbus

A Tudományos Irattár Lymbus gyűjteménye azokat a tartalmában vegyes iratokat jelöli, amelyek az intézményes műemlékvédelem tevékenysége során keletkeztek, vagy ajándékozás/vásárlás (hagyaték) során kerültek a gyűjteménybe, de összetételüknél, műfajuknál, méretüknél és mennyiségüknél fogva nem voltak besorolhatók az iktatott iratok közé, vagy az egyes gyűjteményegységekbe (Fotótár, Könyvtár, Tervtár).