Barokk freskófestészet Magyarországon

Barokk freskófestészet Magyarországon

könyvsorozat kiadása

A MÉM-MDK elődintézménye, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékének közös kutatási projektje keretében megtörtént Magyarország barokk falképeinek teljeskörű tudományos feldolgozása. Az eredményeket a legmodernebb nemzetközi követelményeknek megfelelő könyvsorozat foglalja össze, mely az MMA Kiadó gondozásában jelenik meg. 2019 és 2022 között több mint 40 szerző munkájaként 228 freskóemlék részletes elemzése kerül kiadásra négy gazdagon illusztrált, reprezentatív kötetben.

A program a Baroque Ceiling Painting in Central Europe nevű nemzetközi kutatócsoport munkájához kapcsolódik.

A kutatás számos új attribúcióhoz, datáláshoz, életmű-összefüggések felismeréséhez, illetve műértelmezéshez vezetett. Az eredmények újraírják a magyar művészet egyik legtermékenyebb és leglátványosabb médiumának történetét.

Kutatásvezető: Dr. Jernyei Kiss János, PPKE-BTK

Kutatócsoport tagja a MÉM-MDK részéről: Dr. Nagy Veronika, Gaylhoffer-Kovács Gábor