Topográfiai kutatások Tokaj-Hegyalján: Tállya

Topográfiai kutatások Tokaj-Hegyalján: Tállya

Tállya épített örökségének nagytopográfiai mélységű, azaz helyszíni és szakirodalmi adatgyűjtésen kívül a történeti háttérkutatást és a levél-, irat- és tervtári források teljes körű feltárását célzó feldolgozása az OTKA-K-109.323 számú, Topográfiai kutatások Kőszegen és Tokaj-Hegyalján című programjának keretében folyt 2013-2018 között. A műemlékvédelmi intézményrendszer elmúlt évekbeli változásai folytán a kőszegi kutatások intézményi kereteken kívül, a tokaj-hegyaljai kutatások a MÉM-MDK-ban folytatódnak.

A készülő kötetbe a település történetében, szerkezetében rendeltetésüknél, elhelyezkedésüknél fogva eleve meghatározó erővel, történeti és művészettörténeti jelentőséggel bíró egyházi és uradalmi épületek, valamint a kiindulási alapul vett települési műemléki értékleltár alapján kiválasztott, jelen formájukban is figyelemre méltó lakóépületek mellé esetenként építészeti-művészeti kvalitásokat szerényebb mértékben mutató, ám az archívumok forrásanyagának tanúbizonysága szerint  történetileg jelentős épületeket is felvettünk. Az épületeket bemutató, hivatkozásokkal ellátott szócikkeket a település történetét, topográfiai fejlődését, felekezeteinek történetét feldolgozó tanulmányok, illetve irodalom- és forrásjegyzék fogja kísérni.