Fotótár

 

A fényképezés 19. század végi általános elterjedésével teremtődött meg a lehetőség arra, hogy a Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ jogelődje, a Műemlékek Országos Bizottsága építészeti fotógyűjteményt hozzon létre. A fotó objektív látásmódja történelmi épületeink régi, eredeti látványát őrizte meg számunkra, segítve ezzel megismerésüket, megőrzésüket, helyreállításukat. Ezek a közel 130 éves felvételek pótolhatatlan forrást jelentenek az örökségvédelmi operatív szakmai munka és a tudományos kutatás számára.

A gyűjtemény állománya 250.000 db negatív, 87.000 db pozitív fénykép, 14.000 dia, melyek a műemlékek számbavétele, felmérése, illetve a műemlékmegőrző és helyreállító munka során készültek. Ezen felvételek részben a történeti Magyarország régi épületeit, városképeit örökítik meg, másrészt pedig - az egykori Országos Műemléki Felügyelőség, majd Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - mai intézményünk jogelődeiben folyó műemléki kutatási, helyreállítási, inventarizációs, városképi vizsgálati munkák során keletkeztek. 

A gyűjtemény hagyatékként őrzi többek között Rados Jenő, Csányi Károly, Gazda Anikó, Horler Miklós és számos építész, művészettörténész fényképeit, negatívjait.  

A kutatás elősegítésére keresőalbum, cédulakatalógus és folyamatosan gyarapodó, helyben használható számítógépes adatbázis áll a kutatók rendelkezésére. A fényképeket megóvásuk érdekében 1996 óta klimatizált raktárban tároljuk, ezért kutatásukhoz előzetes bejelentkezés szükséges.