Balázsik Tamás

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

Székesfehérvári középiskolai évek után az Országos Műemléki Felügyelőség Szakrestaurálási Osztályán helyezkedtem el, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem művészettörténetet- történelem-régészet szakos hallgatója voltam. 1991-ben végeztem okleveles művészettörténészként és középkoros szakirányú régészként. 1990-ben az Országos Műemléki Felügyelőségnél kaptam állást, majd a jogutódjainál (Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Lechner Tudásközpont, Forster Központ, Miniszterelnökség) voltam tudományos kutató, illetve tudományos referens. Pályám során egyházi és világi épületek régészeti-építéstörténeti kutatásával és szakvéleményezéssel, valamint értékleltárak készítésével foglalkoztam és folalkozom, de fontosnak tartom hazánk építészeti értékeit illetően a népszerűsítő ismeretterjesztést is. Felvállaltam egy műemléképület helyreállítását, amelyet azóta is fenntartok. Alapító tagja vagyok a Magyar Régész Szövetségnek.

 

Főbb kutatásaim:

Túristvándi, ref. templom (1991-1992);

Beregdaróc, ref. templom (1991-1992);

Szikszó, ref. templom (1992, 1994-1998, 2001);

Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély, (1992-94, 1996-97, 2000.);

Peterd, ref. templom (1998);

Túrony, ref. templom (2000);

Balatoncsicsó, templomrom (2001);

Sopronbánfalva, pálos kolostor (2007);

Kővágóörs, a Jókai u. 18. (2008);

Nyírbátor, ferences kolostor 2008-2009);

Budapest-Újlak, Bécsi u. 31. (2009);

Vászoly, plébániaház (2011)

 

Válogatott bibliográfia:

A kismartoni Szent Mihály-kápolna. Karnerek a középkori Magyarországon. Pavilon 8, 1993. 2–11.

Kegyúri temetkezés Túristvándiban. Műemlékvédelmi Szemle 1993/1. 5–24.

A szikszói ref. templom. Myskovszky Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Európában. Nemzetközi konferencia Myskovszky Viktor születésének 160. évfordulója alkalmából. Szerk.: Jozefína Corejová - Bardoly István –Váliné Pogány Jolán. Bratislava-Budapest, 1998. május 18-21. 1999. 170-183.

A beregdaróci református templom. (Die reformierte Kirche von Beregdaróc) A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. 42 (2000) 207–225.

A peterdi református templom. Műemlékvédelmi Szemle, 10/1-2. (2000). 107-125, 125-127.

A túronyi református templom. Műemlékvédelmi Szemle, 11/1-2. (2001) 7-41., 42., 43.

A balatoncsicsói Szent Balázs-templomrom kutatása. In: Etüdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerk.: Bardoly István. Budapest, 2004. 45-61. o.

Egy történeti táj elvesztése. Műemlékvédelem, 50 (2006).

Adatok a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély építéstörténetéhez. In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk.: Somorjay Selysette – Feld István. Budapest, 2008. 247-264.

A Kővágóörs, Jókai u. 18. sz.. alatti népi lakóépület szondázó falkutatása és 18. század végi fazekas égetőkemencéjének feltárása. (társszerző: Holcsek Eszter) Műemlékvédelem, 53 (2009).

Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor 2008. márciusi kutatásáról. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 43 (2009) 130–134.

Háztörténet és településtörténet. Adatok a Budapest-újlaki Bécsi út 31. számú lakóház történetéhez és építéstörténetéhez. Magyar Műemlékvédelem 15 (2011) 223-251., 251-252.

„Újabb adatok Badacsony építészeti értékeinek történetéhez.” Műemlékvédelem, 56 (2012). 5. sz. 289-306. o.

Bambergtől Nyirádig? Újabb adatok a késő román kori épületplasztika témaköréhez. Műemlékvédelem, 58 (2014). 4. sz. 233-243. o.

Adatok az aszódi Podmaniczky-kastély építéstörténetéhez. In: A báró Podmaniczky család szerepe a 18-19. századi magyar kultúrában. Szerk.: Gurka Dezső. Budapest, 2017. 222-237. o.

A piaristák 1765-ben épült magtárpadlásos lakóháza Veszprémben. Séd – Veszprémi kritikai lap, 2019.