Száztíz éve, 1912. február 29-én hunyt el Jahn József építész

2022. február 28. - 2022. március 01.
Sokak számára ismeretlen, vagy kevésbé ismert építészek alkotásaival találkozhatunk Budapest utcáit járva, amelyek Budapest városképét és hangulatát máig meghatározzák.

Közéjük tartozik Jahn József is, aki elsősorban kivitelezőként és vállalkozóként volt jelen a városépítés- és rendezés színpadán, mindemelett olyan belvárosi bérházak tervezőjeként is számontartjuk őt, amelyek mai napig a budapesti utcaképek jellegzetes elemei. E tekintetben még arculatteremtőnek is nevezhetjük. Egyike volt azoknak a mára ismeretlen vállalkozóknak, befektetőknek, akik markánsan kivették a részüket a 19. század végi, 20. század eleji pesti belváros beépítési munkálataiból. Stílusára főleg az eklektika jellemző, neoreneszánsz jegyekkel, de szecessziós elemek is megjelennek épületein. Elsősorban hatodik és hetedik kerületi bérházak tervezése és kivitelezése köthető nevéhez.

Jahn Józsefről – mint sok hozzá hasonló – feledésbe merült építész életéről keveset lehet tudni. 1845-ben született, felesége Jahn Józsefné született Rissler Mária. Két leánygyermek, Gizella és Margit apja.  1912 február 29-én halt meg Budapesten. Tanulmányiról nem sokat tudunk. Eleinte kisebb kiviteli munkákkal foglakozott, majd viszonylag későn, harmincöt évesen kezdett el tervezni, eleinte megrendelésre, majd saját részre is. Tagja volt a Magyar Iparművészti Társulatnak.

Jahn Józseffel kapcsolatban nem ismerünk tárgyi emlékeket, sem szobor, sem fénykép nem maradt fenn róla. Emlékét az általa tervezett bérházak őrzik. Épületei számos nagy nevű intézménynek adtak és adnak máig is otthont. Ilyen például az Eötvös utca 24. szám alatti bérház, amelyben ma a Teleki László Alapítvány működik. A Dohány utca 20.- Síp utca 4. alatti saroktelken korábban báró Lederer Ignác császári és királyi tábornagy emeletes háza állt, ennek helyére épült a Jahn-féle bérpalota, amelynek aljában Dukász Jakab vendéglője működött. Sok neves lakója mellett, a második  világháború előtt, a második emeletre átmenetileg a Színművészeti Főiskola költözött be. Jahn kiterjedt építőtevékenységének máig álló emlékei a Podmaniczky utca (11., 13., 15., 19.), a Szófia utca (9., 15.), a Rózsa utca (62., 63., 69.), az Izabella utca (47., 49., 51.), Andrássy út (77., 97., 109.), Eötvös utca (1., 24.), Szív uta (26.) és a Szegfű utca (72.) bérházai. Épületeinek jellegzetes eleme a neoreneszánsz oszlopokkal tagolt körfolyosó, melynek egyik leglátványosabb épülete a Hajós utca 13-15. alatti bérház.

1912 március 2.-án Fiumei úti temetőben helyezték végső nyugalomra a család sírboltba.

Szökrön Péter