Lappangó rajzok a Tudományos Irattár hagyatéki gyűjteményében

A Műemlékvédelmi Dokumentációs Osztály, Tudományos Irattár Lymbus anyagának folyamatos feldolgozása közben számos érdekesség és egyedi darabok bukkannak fel. Ilyenek gróf Khuen Antal nemrégiben előkerült rajzai is.

Khuen Antalt (1852-1890) Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter 1880. december 30-án kiadott rendeletében nevezte ki a Műemlékek Ideiglenes Bizottságának tagjává és egyúttal másodépítészévé is.

„Indítva éreztem magamat gróf Khuen Antal építészt ki külföldön többrendbeli restaurationális munkáknál tettleg működött, a műemlékeknek Méltóságod bölcs vezetése alatt álló országos bizottsága tagjává és egyúttal ezen bizottság másodépítészévé kinevezni.”

(MOB iratok 1881/73. Trefort Ágoston levele a kinevezésről gróf Zichy Jenőnek, a bizottság elnökének. Részlet.)

Khuen 1881-ben a már Műemlékek Országos Bizottsága néven működő intézményben kezdte meg munkáját. Egészen 1890. február 1-jén, hosszas betegeskedés után bekövetkező halálig aktívan részt vett a MOB életében. Első munkái között volt az óbudai római romok felmérése és helyreállítása, de a nevéhez kötődik több más műemléki helyszín is, mint Vajdahunyad vára, Bártfa, Kassa, Harina, Berhida templomai, valamint Zsámbék, Pusztaszer és Aracs romtemplomai. Élete utolsó éveiben Möller István volt a segédje, aki halála után nem csak a posztját, de befejezetlen munkáit is átvette, mint például a zsámbéki építkezéseket.

Khuen Antal rajzai Möller István hagyatékából kerültek elő. Datálás nem olvasható rajtuk, de Khuen egészségi állapotát tekintve valószínűleg még Magyarországra való visszatérése előtt (1880) készülhettek. A rajzokon a dél-tiroli Merano (1. kép: Zenoburg kastélya [Zenoburg]; Bozner kapu [Bozener Thor]; Habsburg-Lotaringiai Károly Lajos főherceg Rottenstein-kastély [Rothenstein, Erzh. Carl Ludvig]) és környékének nevesebb helyszíneit láthatjuk (2. kép: Forst-kastély [Schloss Vorst]; Katzenzungen-kastély [Katzenzungen]; román stílusú ablak [Romanischer Fenster]; Dornsberg-kastély [Dornsberg]; Labers-kastély [Labers]). Feltételezhetően többször is meglátogatta ezt a térséget, mivel a Khuen család eredetileg dél-tiroli, Khuen Antal apja házasság révén jutott a hédervári kastélyhoz és Héderváry grófi címhez.

 

                                                                                  Dávid Eszter