Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az memmdk.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom

Két nagyasszony 1685-ben a regéci várban őrzött ingóságai

A regéci várat Simon Zoltán régész kollégánk évtizedek óta kutatja, munkájának eredményeit számtalan publikációban közölte. Most két, a vár történetéhez lazán kapcsolódó, ám a korabeli életre reflektáló forrást ismertetünk.

Köztudott dolog, hogy a műemlékek effektív kutatásához szorosan hozzátartozik az adott épületre vonatkozó írott források felkutatása is. Ennek során sokszor előfordul, hogy a források között olyanok is felbukkannak, melyek egésze, vagy egyes részletei az adott műemlék védelméhez kevésbé, vagy egyáltalán nem járulhatnak hozzá, ám más szempontból érdekesek lehetnek.

       Ilyen kétarcú történeti dokumentumok például az egyes épületekről készített korabeli leltárak, más szóval inventáriumok. Ezek közül talán a legérdekesebbek a leltárak felvétele óta teljesen, vagy részben elpusztult épületek, különösen a ma már többnyire romos várak inventáriumai, hiszen azok számos, mára már nyomtalanul eltűnt részletre világíthatnak rá, támaszt nyújtva a rekonstrukcióhoz, de akár történeti terek berendezésének megidézéséhez is.

       Azonban az inventáriumok egyes részletei ilyen szempontból egyáltalán nem hasznosíthatóak, ám mégis számot tarthatnak érdeklődésre, hiszen a korabeli mindennapi élet apró rejtelmeibe engedhetnek bepillantást. Ilyen az alábbiakban közzétett leltár-részlet is, melyből megtudhatjuk, hogy két, a 17. század végén élt rangos nemesasszony ingóságainak mely részét tartották annyira értékesnek, hogy azokat egy vár kincstárában kellett őrizni?

        A közölt szöveg nyilvánvalóan nem mutatja be a két személy összes ingó javait (hiányoznak például az ékszerek), hanem csak egy részüket, esetünkben történetesen a textilnemű értékeket.

 

       A címben szereplő két nagyasszony egyikének, Ubrizsi Mihálynénak még a nevét sem árulja el a forrás, elég nehéz is volt kideríteni: Tompa Borbáláról van szó. Férje sem közismert személyiség, az Ung megyei eredetű, de Abaúj és Zemplén megyékben is birtokos Ubrizsi/Ubrisi/Ubrisy (II.) Mihály Ung vármegye országgyűlési követe, majd alispánja volt. Tevékenyen részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben, de a bukás után a felelősségre vonást elkerülte. Később, Thököly Imre híveként annak udvarmestere és egyik ezeres kapitánya volt.

       Tompa Borbála családja nem volt éppen nagy múltú: a nemességet csupán apja, a Borsod megyei Tompa István szerezte, 1665-ben.

       A másik nagyasszony Thököly Imre nővére, Nádasdy Istvánné Thököly Mária volt, az ő családját aligha kell bemutatni. Második férje, Nádasdy István, a Wesselényi-összeesküvésben való részvétel miatt lefejezett Nádasdy Ferenc országbíró fia, korábban Vas vármegye főispánja, a leltár felvételének idején Thököly Imre egyik főkapitánya volt.

       A dolog érdekessége, hogy az év őszén Thököly Mária és férje Munkácsra utazott Zrínyi Ilonához látogatóba. Mialatt itt tartózkodtak, Antonio Caraffa ostrom alá vette a várat, ahonnan Thököly Mária csak Caraffa engedélyével távozhatott. Thököly Mária az itt felsorolt javakat vagy Munkács felé menet hagyta Regécen, vagy oda menekítette ki Munkácsról.                              

       Az 1685. november 3.-án leltárba vett ingóságokat a Rákóczi-árvák (t.i. a kis II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi Julianna) tulajdonát képező, ám de facto Thököly Imre birtokában levő Regéc várának fegyveres házában őrizték.

Simon Zoltán

 


Anno Domini 1685

 

Primo  Néhay Méltóságos Rákóczy Ferencz

            fegyveres házában találtattak Rákóczy

            familia ingó javay.

 

 

Ubresi Mihályné egy fekete bőrös

ládája, melyben vadnak.

 

Primo. Egy viola szin arany fonallal varrott gránát

            lóra való virágos czafrang.

            Ittem egy virágos zöld kamuka szoknya, széless arany

            csipke az allyán úy.

            Ittem egy veress kyrály szinü angliai posztó szoknya úy,

            széless ezüst csipke az allyán.

            Ittem egy meczett fekete bársony palást, boitos selyem-

            mel béllett, három rendel széles aranyas

            csipke alatta.

            Ittem egy veress bársony váll, két rendűen széles.

            Ittem egy zöld bársony váll, három rendűen

            arany, ezüst csipke raita, ezüst kapcsokal.

            Ittem egy veress angliai váll, két rendűen ezüst csipke

            raita.

            Ittem egy karmasin szin tábit elő kötő, ezüst csipke

            körül raita.

            Ittem egy zöld habos tafota elő kötő, keskeny

            arany csipkécske körülötte.

            Ittem egy veress bársony kesztyű, a két végin ezüst

            csipke.

            Ittem egy karmasin selyem Asszonyembernek való

            sinór ió ezüst fonallal gombozott.

            Ittem egy pár veress karmasin csizma, szkofi-

            ummal varrot.

            Ittem egy patyolat fejér elő ruha feiér csipke

            körülötte.

            Ittem két darab vászon zöld selyemmel varrot

            vánkos héjra való.

            Ittem egy darab pamuttal varrot lepedőben való.

            Ittem egy bokor veress tafota ingh uy Aszonnak

            való.

            Ittem egy bokor fekete selyemel varrot Aszon-

            nak való inghúy.

            Ittem egy fekete fátyol, aranyal varrot aranj

            csipkés fej kötő abban egy darab

            aranj csipke, két darab ezüst aranjas prém.

            Ittem egy darab bársony (egy szó olvashatatlan: recz?, tecz?) szin, viselt.

            Ittem egy kis skatulyácska, egynéhány fekete szalma

            gyöngy benne.

            Ittem egy darab recze.

            Ittem egy pár ingválra való fekete roit.

            Ezen ládát portékástul fel nyitva

            Petneházi Dávid adta kézhez.

 

            Gróff Nádasdi Istvánné Aszonyom

            Theököly Mária Aszony eő N(agysá)ga egy simplex

            kívül meczet tarka ládája, kiben vad-

            nak következő portékák.

 

Primo. Egy megyszin meczet bársony szoknya tizenegy

            sorjával arany, ezüst prém raita.

            Ittem egy vont arany narancs szin mente Aszonnak

            való, tizenkét igaz gyöngyből való gomb

            gombházastúl raita, egy sorjával széles

            arany, ezüst reczés prémel prémezet, nustal béllett.

            Ittem egy darab veress angliai posztó circiter hat singhnyi.

            Ittem egy lepedő, aranyal, ezüstel selyemel való reczével.

            Ittem egy pár vánkos hay olyan reczével, mint

            a fellyül írott lepedő.

            Ittem egy lepedő reczés, ezüstel aranyal töltött.

            Ittem egy lepedő virágos irás után selyemel aranyal

            varrot.

            Ittem egy pár vánkos hay, ezen lepedőhöz hasonló.

            Ittem egy lepedő, mind a két végin aranyal, ezüstel

            selyemmel varrott.

            Ittem egy abrosz koczkásan széles recze benne.

            Ittem egy lepedő, körül zöld selyemmel tűdzött.

            Ittem egy lepedő veress selyemel körül tűdzött.

            Ittem egy hoszú abrosz aranyal, ezüstel selyemel

            írás után varrot.

            Ittem egy abrosz alá való hoszú kendő, fejér var-

            rással körül varrot.

            Ittem hat közönseges asztal keszkenő.

            Ittem egy darab abrosznak való nyomtatott mor-

            vai vászon.

            Ittem egy abrosznak való njomtatott morvai vászon.

            Ittem egy sárga selyem lepedő reczés.

            Ittem egy asztalra való török vászon kendő a két

            széle veress virágokal nyomtatott.

            Ittem egy vánkos haj színes selyemel varrot.

            Ittem egy törülköző kendő a két vége fejér

            varrással varrot.

            Ittem egy vánkos haj a fele egészen recze.

            Ittem egy fejér patyolat elő kötő, aranjal ezüstel

            két sorjával tizen négy virággal varrot.

            Ittem egy simplex közönséges ingváll.

            Ittem egy törülköző kendő, a két vége veress se-

            lyemel varrot.

            Ittem egy főre való széles fejér fátyol.

            Ittem egy elő kötőben való fejér fátyolon három

            sorjával gazdag szkófium varrás.

            Ittem egy ingválnak való fejér patyolat.         

            Ittem egy darab narancs szin tábit circiter négy rőfnyi.

            Ittem egy zöld bársonj sollya arany csipkével.

            Ittem egy viselt narancs szin tábit váll, két sorjával

            ezüst csipke rajta.

            Ittem egy feire való franczia forma fekete fátyol

            fekete csipkével.

            Ittem egy casula, zöld és veress, s kék materiából álló

            stóllával, manipulussal együtt.

            Ittem egy püspöki mosdató antipendium, viola szin

            tafota, ezüst virágokkal varrot.

            Ittem egy pár zöld selyem, aranyal varrot strimfli.

            Ittem egy darab viselt petymet béllés, mellyet

            Thahi Christoph uram adot kézhez Balogh

            Mihály uram által.

            Ittem ugyan Nádasdiné Aszonyom konyha ládája üress.

            Ittem egy zöld láda Nádasdiné Aszonyomé üress.

            Ittem egy pinczetokocska, külöm féle vizekkel

            hét palaczkocskával.

            Eöt darab bőr kárpit falra, Regéczhez való.

            Tíz réghi németh zászlók.

 

A kép illusztráció, forrás: Nemzeti Portrétár