Berzéte református temploma

A Teleki László Alapítvánnyal való együttműködésünk keretében elkészítettük a felvidéki Berzéte középkori templomának tudományos vizsgálatát. Izgalmas építéstörténete, és az utóbbi időben feltárt újabb részletek szükségessé tették az átfogó értékelést.

A 2000-es évek óta egyértelmű, hogy a templom teljes helyreállításra szorul, eddig azonban mindig csak az éppen szükségessé váló beavatkozásokat sikerült elvégezni. Az Árpád-ház Program keretében most nyílik lehetőség arra, hogy a teljes templomot egységes koncepció szerint állítsák helyre. Ennek első lépéseként részletesen dokumentáltuk a műemléki értékeket, és javaslatokat fogalmaztunk meg a templom minden alkotóelemére a hosszú távú kezeléstől a karbantartáson át a sürgős állagmegóvásig.

Berzéte az aggteleki hegyek túlsó oldalán, Gömörben fekszik. A 13. században épült templomának különlegessége a rendkívül hosszú hajó, melyet a középkorban még kétszer bővítettek. Ekkor épült keresztboltozatos szentélye, majd monumentális tornya. A környékbeli templomokhoz hasonlóan a szentélyt freskókkal díszítettek. Ezekből mára sajnos igen kevés töredék maradt fenn.
Berzéte a 16. század vége óta fontos központja a reformációnak, a közeli Rozsnyó gyülekezetének is hosszú időn át ez volt a temploma.
A 17. században ismét bővítették, de ekkor már a hajó szélességét növelték egy mellékhajóval. 1790-ben, egy tűzvész után a főhajót beboltozták. A templom kegyura a középkor óta a Máriássy család volt. Erről tanúskodik kriptájuk és a barokk szószékkoronát díszítő címer.

Gaylhoffer-Kovács Gábor
Nagy Veronika