HORVÁT-MAGYAR ÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK: A SZAKMAI TUDÁSMEGOSZTÁS CSATORNÁI, 1900–1945

2023. október 5-én délután 17 órakor ezzel a címmel nyílt meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK), valamint a zágrábi Institut za povijest umjetnosti (Művészettörténeti Intézet, röviden IPU) tárlata a Walter Rózsi-villa mögötti Műhelytér kiállítóhelyünkön.

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK), valamint a zágrábi Institut za povijest umjetnosti (Művészettörténeti Intézet, röviden IPU) közös kutatási projektre pályázott 2021-ben. A „Horvát – magyar építészeti kapcsolatok: a szakmai tudásmegosztás csatornái, 1900–1945” című kétéves programot magyar részről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (2019-2.1.11-TÉT-2020-00258), valamint a horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium támogatta (MBP-IPU-2021-410).

A magyar projektvezető, Prof. em. Ferkai András a horvát kutatócsoport vezetőjével, dr. Tamara Bjažić Klarinnal a két világháború közötti modern építészet szempontjából legfontosabb nemzetközi szakmai szervezet, a CIAM kapcsán felmerülő kapcsolódási pontokat kutatta hazai és zágrábi archívumokban. Ritoók Pál az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában Fiumében és Zágrábban megvalósított infrastrukturális projekteket vizsgálta. Baldavári Eszter együttműködve az egyik horvát kollégával, Boris Dundović-csal Foerk Ernő és Möller István horvátországi kapcsolatait kutatta. Sebestyén Ágnes a nyomtatott sajtóban, kiállításokon és szakmai eseményeken keresztül kutatta a magyar és horvát építészek két világháború közötti munkásságában fellelhető paralel gyakorlatokat. A kutatásban dr. Marina Bagarić (Zágrábi Képző- és Iparművészeti Múzeum) és Mauro Sirotnjak (Zágrábi Városi Tanács) is részt vett.

A két intézmény a projekt eredményeit kétnyelvű pop-up kiállítás keretein belül mutatta be. A tárlat 2023. szeptember 20-án nyílt meg a horvát fővárosban, a Zágrábi Liszt Intézetben. A megnyitó résztvevőit elsőként a házigazda, dr. Mladenovics Anna, a Liszt Intézet igazgatója, majd dr. Almássy Kornél, a MÉM MDK igazgatója, végül dr. Petar Prelog, a zágrábi Művészettörténeti Intézet Tudományos Tanácsának vezetője köszöntötte. A kiállítást a magyar kutatócsoportot vezető Prof. em. Ferkai András nyitotta meg.

A „Horvát – magyar építészeti kapcsolatok: a szakmai tudásmegosztás csatornái, 1900–1945” című kiállítás a zágrábi tárlatot követően 2023. október 5-én nyílt meg a Bajza utcai Walter Rózsi villa melletti Műhelytér elnevezésű kiállítóhelyen. A MÉM MDK Múzeumi Osztályának a projektben résztvevő három munkatársa az utazó kiállítás anyagát a Múzeum gyűjteményében található műtárgyakkal és dokumentumokkal egészítette ki. Így a látogató eredetiben tekintheti meg a Hauszmann tervezte fiumei egykori Kormányzósági Palota homlokzatrajzát, Foerk és Sándy a zágrábi Postapalotához, valamint a diósszentpáli Tüköry-kastélyhoz készített tervét, Gregersen Hugónak az 1930-as zágrábi építészeti kiállításon szerepelt két tervrajzát, Körner József a zágrábi zsidókórház 1930-as pályázatára beküldött pályaművét, ezen kívül Hauszmann Alajos, Möller István, Foerk Ernő és Sándy Gyula portréit és számos egyéb archív dokumentumot. Itt szeretnénk megköszönni a zebegényi Hajózástörténeti Múzeumnak, hogy rendelkezésünkre bocsátottak egy vasmacskát, amelyet a Fiuméről és a turizmusról szóló tematikus egységben helyeztünk el.

A megjelenteket a házigazda, dr. Almássy Kornél, a MÉM MDK igazgatója köszöntötte. A kiállítást a horvát kutatócsoport vezetője, dr. Tamara Bjažić Klarin nyitotta meg. Többek között elmondta, hogy a két világháború közötti időszakban mind a horvát, mind a magyar építészek elsősorban a külföldi tendenciákat figyelték, és csak ritkán találkoztak egymással, akkor is az esetek többségében valamilyen nyugat-európai kongresszuson. Dr. Tamara Bjažić Klarin beszédében hangsúlyozta, hogy érdekes módon eddig ugyanez jellemezte a korszakot kutató szakembereket is. Ezért példamutató és folytatandó a horvát és magyar építészettörténészek közötti mostani közvetlen kutatási együttműködés.

A kiállítás október 29-ig látogatható.