Raktárséta a műemléki világnap alkalmából

Április 18-án, a műemléki világnap alkalmából Jász utcai telephelyünkön tematikus raktárséta keretében fogadtuk az érdeklődőket. A résztvevők az MDK gyűjteményi raktáraiban többek között a Magyarországon lévő török vonatkozású műemlékekről hallhattak ismertetőt, gazdag archív anyag kíséretében.

A műemlékvédelem intézményrendszerének bemutatása után a séta első állomásán, a Tudományos Irattárban előkerültek azok a levelezések, amelyekben elsőként hívták fel a figyelmet a magyar történelem ezen másfél évszázados korszakának építészeti emlékeire, illetve azok dokumentálásának, védelmének a fontosságára. Emellett Lux Kálmán építész hagyatékából származó fotókon, képeslapokon keresztül mutattunk be török emlékeket, de Rómer Flóris régész, művészettörténész viselettörténeti kutatásaiból is igyekeztünk török-ihletésű öltözetekről készült rajzokat kiemelni. Tervtárunkban a nemrégiben előkerült, Stippek József építész hagyatékából való tipizált, mosdómedencéket ábrázoló, pauszpapírra készült felmérési rajzot vehették szemügyre a látogatók. A rodostói Rákóczi-házról a legrégebbi, 1862-ben készült ábrázolást is bemutattuk, amely Henszlmann Imre művészettörténész, építész, régész nevéhez köthető. A szigetvári egykori Ali pasa dzsámi, a pécsi Jakováli Hasszán pasa dzsámi és a budai Gül baba türbe homlokzati rajzai és metszetei is színesítették a műemlékek sorát. Fotótári részről a dokumentálás történetének legfőbb fázisairól, a fotók megjelenésének a jelentőségéről esett szó. Az érdeklődők különböző méretű és korú üvegnegatívokat tekinthettek meg. Az archív felvételek mellett feltárás közben készült fotók adtak áttekintést Pécs török vonatkozású műemlékeiről, de az egri török fürdő és minaret is ismertetésre került. A Könyvtárban a legismertebb oszmán-török világutazó, Evlija Cselebi magyar nyelvre fordított műve is előkerült, amely az 1664-1666 közötti, Magyarországon eltöltött időszak történéseit írja le. Ezen kívül az egykori régész-turkológus, Gerő Győző által jegyzett, a hazai török műemlékek kutatásához alapforrásnak számító kiadványok, illetve az utóbbi évtizedből, a BTM Középkori Osztály munkatársainak (Papp Adrienn, Sudár Balázs) publikációi is lekerültek a raktár polcairól, mint például a Török ​fürdők régészeti emlékei Magyarországon, illetve a Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon címmel megjelent könyvei.

Kovács Evelin

fotó: Wachsler Vica