A hónap műtárgya – 2023. április

Engedély a Margit-szigetre Nagyságos és Főtisztelendő Dr. Rómer Flóris Úrnak

Pest, Buda és Óbuda egyesítésének idén ünnepeljük 150. évfordulóját. Ebből az apropóból A hónap műtárgya sorozatunkban Budapesthez kapcsolódó tárgyak, tervek, fényképek, dokumentumok kerülnek fókuszba.

Április hónap műtárgyának Rómer Flóris (1815–1889), a rendkívül szerteágazó érdeklődésű bencés szerzetes, régész, művészettörténész, egyetemi tanár, és nem utolsó sorban a magyar műemlékvédelem egyik első kezdeményezőjéhez kapcsolódó dokumentumot választottunk. A Tudományos Irattárban őrzött hagyatékából (Lymbus, ltsz. K 505/134.) származó belépési engedély a Margitszigetre biztosított korlátlan mennyiségű látogatást az 1868. évre, amelyet a FENSÉGES CSÁSZÁRI KIRÁLYI FŐHERCZEG JÓZSEF FŐUDVARMESTERI HIVATALA állított ki, ahogy a függőpecséten is olvasható. A XXIV. számú jegyzőkönyv tanúbizonysága szerint Rómer az említett évben járt is a szigeten; egy sírkőtöredékről készített vázlatot, amelyet a május 7-iki látogatására datált.

A terület 1795-ben került József nádor tulajdonába, aki tervszerű parkosítást kezdett a szigeten, a szakképzett kertész, Tost Károly segítségével. Az őshonos növényzetet megőrizték, de emellett messzi földről újonnan betelepített fákkal, virágokkal tette még vonzóbb kirándulóhellyé a „Nádor-szigetet”. Rövidesen számos eseménynek adott otthont, amelyre kezdetben a nádor meghívott vendégei voltak hivatalosak. Nagylelkűségéről tanúskodik, hogy a nagyközönség számára is megnyitotta a területet, de miután a látogatók megdézsmálták a gyümölcsfák terméseit és a virágoskert különleges növényeit is letépték, ismét csak kivételes személyek, engedéllyel látogathatták a szigetet. József nádor 1847-ben bekövetkezett halálát követően elsőszülött fia, István főherceg örökölte, majd az ő száműzetésben bekövetkezett halála után 1867-ben József főhercegre szállt a terület. A korszerűsítés ezt követően is folytatódott, 1867-től Zsigmondy Vilmos bányamérnök javaslatára hévízkút fúrásába fogtak, amelynek eredményeként megkezdték a fürdőtelep kiépítését. A sziget hivatalos megnyitására 1869-ben került sor, ettől kezdve mindenki számára lehetőség nyílt a Margitsziget használatbavételére, amelyet a Margit-híd 1876. évi átadását megelőzően csak csónakon lehetett megközelíteni.

 

                                                                                                                                                                             Kovács Evelin

fotó: Nyirkos Zsófia