A hónap műtárgya - 2022. július

Ez év júliusában lesz Forster Gyula halálának 90. évfordulója. Ebből az alkalomból választottuk az alábbi művet a hónap műtárgyául.

Forster Gyula kezdeményezte a  Magyarország Műemlékei című négy kötetes mű (Műemlékek Országos Bizottsága kiadványai sorozat) kiadását. Az általa szerkesztett sorozat az 1905-1915-ig terjedő időszakban mutatja be a bizottság működését, eredményeit: helyreállításokat, restaurálásokat. A bevezető tanulmányban Forster végigvezeti az olvasót az intézményes magyar műemlékvédelem megalakulásának, a módszertan megalapozásának történetén. Az 1. kötet tartalmazza a MOB Rajztárának (a mai Tervtár), valamint Magyarország régi falképeinek jegyzékét és a hozzájuk tartozó irodalmat is, mindkettőt vármegyék szerinti topografikus felsorolásban. Már a Műemlékek Ideiglenes Bizottságának megalakulása óta (1872) a bizottság egyik elsődleges feladatának tekintette honi emlékeink számbavételét, lajstromozását, így a 2. kötet A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma egészében a Gerecze Péter által összeállított – már elkészültekor is bevallottan helyszíni szemlével kiigazításra szoruló – ideiglenes műemlékjegyzék, mely mintegy 4000 építményt sorol fel szakirodalomi hivatkozással.

Szecskó Ágnes

 

Magyarország műemlékei / szerk. Forster Gyula – Budapest: Hornyánszky ny., 1905-1915. – 4 db: ill; 35 cm. – (A Műemlékek Országos Bizottságának kiadványai)

http://hunteka.mma-mem.hu/hu/record/-/record/RECORD79218