Thury László

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

régész, műemléki szakértő

1997-ben végeztem az ELTE Bölcsészkarán régészet szakon, ugyanabban az évben kezdtem dolgozni a Állami Műemléki és Helyreállítási Központban, azóta műemléki és történeti értékű épületek és környezetük vizsgálatával, szondázó falkutatásával, régészeti vagy régészeti módszerű kutatásával foglalkozom a jogutód intézményekben (Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Miniszterelnökség Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Magyar Művészeti Akadémia Magyar Építészeti Múzeum – Műemléki Dokumentációs Központ).

 

Falkutatás és értékleltár

Budaörs, Bokréta köz 7., helyi védettségű lakóház 2007

Budaörs, Budapesti út 47., Heimatmuseum, műemléki védettségű épület 2009

Budaörs, Farkasréti út 43., helyi védettségű présház 2006

Budaörs, Kisfaludi utca 39., helyi védettségű lakóház 2009

Budaörs, Présház u. 8., helyi védettségű lakóház 2009

Budaörs, Szabadság út 1., helyi védettségű lakóház 2010

Budaörs, Szabadság út 18. Szent Vince Katolikus Óvoda, helyi védettségű épület 2005

Budaörs, Szabadság út 66., helyi védettségű lakóház 2009-2010

Budaörs, Szakály Mátyás utca 8., helyi védettségű lakóház 2007

Budaörs, Vasútállomás 2010

Budapest, József Nádor tér 1., volt Postabank-székház (Fülöp András, Koppány András, Lászay Judit). 2006

Budapest, XXII. ker. Kossuth utca 28. volt Promontor Étterem 2008

Eger, Sánc utca 6. Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 2010

Eger, Tűzoltómúzeum 2008

Fertőd, Eszterházy-kastély Bábszínház, Narancsház, Kamarakertek (Koppány András) 2005, 2008-2009

Gyulakeszi, Csigó-malom (Koppány András). 2007

Pápa, Fő utca 5. Református parókia (Koppány András). 2006

Püspökladány, vasútállomás, fűtőház 2013-2014

Tapolca-Diszel római katolikus templom 2000-2001

Tata, Bartók Béla út 1., iskola 2010

Tata, Fazekas úti zeneiskola 2010

Tata, Vaszary János Iskola 2010

Tolcsva, Dessewffy-kastély 2011

Szirák, Teleki-sírbolt 2014

Szombathely, Kossuth Lajos utca 7. 2006, 2010

Zirc-Akli major (Koppány András) 2006

 

Régészeti munkák

Eger, Líceum (Kárpáti János) 2009-2010

Felsőregmec, református templom 2000

Fertőd, Eszterházy-kastély Bábszínház, Narancsház, Kamarakertek (Koppány András) 2005, 2008-2009

Hernádcéce, református templom 2000

Körmend, Batthyány-kastély (Koppány András) 2005

Mihályi, Dőry-kastély (Koppány András) 2006, 2008

Nagyvázsony, Kinizsi-vár (Koppány András) 2006

Sümeg, Tarisznyavár (Fülöp András) 2003

Szombathely, Járdányi Paulovics István Romkert (dr. Szentléleky Tihamér) 2001-2004

Vörösberény, református templom 2008

Uzsa, pálos kolostorrom (gere László, Kárpáti János) 2000-2001

 

Értékleltár (települési szinten)

Budaörs, helyi védett épületek nyilvántartásának felülvizsgálata (MNM-NÖK Műemléki Kutatási Osztály) 2012

 

Publikációk

Kovács Péter, Régészeti kutatások a Százhalombattai római katonai táborban. Előzetes jelentés. CommArchHung 1994-1995. (Budapest 1996) 81-106. Éremmeghatározások.

Money circulation. In: Kovács Péter (szerk.), Excavations in the roman fort at Matrica. 101-124.

Kovács Péter, The principia of Matrica. CommArchHung 1999. (Budapest 2000) 49-74. Éremmeghatározások.

A felsőregmeci református templom kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2001. (Budapest 2003) 215-217.

A hernádcécei református templom kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2001. (Budapest 2003) 223-224.

Az uzsai pálos kolostorrom kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2001. (Budapest 2003) 262-264.

Lesenceistvánd, Uzsabánya, pálos kolostor. Régészeti kutatások Magyarországon 2000. (Budapest 2003) 170.

Dr. Szentléleky Tihamér – Thury László, Szombathely, Járdányi-Paulovics István Romkert” Műemlékvédelmi Szemle 2003/2. (Budapest 2005) 164 -166.

Koppány András – Thury László, Fertőd, Eszterházy-kastély, Bábszínház és Narancsház. Régészeti Feltárások Magyarországon 2005. (Budapest 2006) 237-238.

Forgács Zita - Koppány András – Thury László, Előzetes beszámoló a fertődi Bábszínház és Narancsház kutatásától. Műemlékvédelem L. évf. (2006) 4. szám. (Budapest 2006) 187 – 193.

Koppány András – Thury László, Mihályi, Dőry-kastély. Régészeti Feltárások Magyarországon 2006. (Budapest 2007) 230-231.

Koppány András – Thury László, Nagyvázsony, Kinizsi – vár. Régészeti Feltárások Magyarországon 2006. (Budapest 2007) 243.

Koppány András – Sarkadi Márton – Thury László 2008. A mihályi volt Dőry-kastély. A 2006. és 2008. évi kutatások eredményei. In.: Feld István (szerk). Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. (Budapest 2008) 43-54.

Uzsaszentlélek, pálos kolostorrom. A Pálos rend emléknapja. Veszprém 2009. április 16., konferencia előadás

Kárpáti János – Thury László, Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, "Líceum". Tájékoztató a K.Ö.SZ. 2009. évi tevékenységéről. (Budapest 2010) 40.

Koppány András – Kupovics Renáta – Thury László, Kertrégészeti feltárás a fertődi Esterházykastély kamarakertjeiben. GESTA IX. (2010) 192-197.

Horváth Zoltán – Kárpáti János – Thury László, Az egri Líceum építése (1765-1785) során részben elbontott Árpád-kori település rekonstrukciója, talajtani, földtani, paleobotanikai és régészeti adatok alapján. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés Miskolc 2012. augusztus 23-24-25) .

Helyi védett értékeink felmérése. A Budaörsi Városi Televízió riportja 2012. október 15.

Bartos György – Thury László, Tolcsva, Dessewffy-kastély értékleltára, falkutatása (Borsod-Abaúj-Zemplén megye). Tájékoztató az MNM NÖK 2010-1011. évi tevékenységéről. Főszerk.:Dr. Csornay Boldizsár, Szerk.: Dr. Kvassay Judit - Schilling László. (Budapest 2013) 53.

Kárpáti János – Thury László, Árpád-kori ház tájékoztatóval. Libelli Historiae Accademiae Agriensis. Adatok és adalékok a főiskola történetéhez 2010-2012. Szerk.: Dr. Nagy József ny. főiskolai tanár. (Eger 2012) 107-111.

Kárpáti János – Thury László, Barokk csatorna tájékoztatóval. Libelli Historiae Accademiae Agriensis. Adatok és adalékok a főiskola történetéhez 2010-2012. Szerk.: Dr. Nagy József ny. főiskolai tanár. (Eger 2012) 112-116.

Kárpáti János – Thury László, Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, „Líceum” (Heves Megye). Tájékoztató az MNM NÖK 2010-1011. évi tevékenységéről. Főszerk.:Dr. Csornay Boldizsár, Szerk.: Dr. Kvassay Judit - Schilling László. (Budapest, 2013) 54.

Koppány András – Thury László, A fertődi Bábszínház régészeti módszerű kutatása. „Kő kövön” Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Szerk.: Szentesi Edit – Mentényi Klára – Simon Anna. (Budapest, 2013) 107-128.

Rácz Miklós – Thury László, Barokk présháztól a recens disznóólig. Helyi védettségű épületek értékvizsgálata Budaörsön 2012-ben. Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete 2013, előadás.

Rácz Miklós – Thury László, Helyi védettségű épületek értékvizsgálata Budaörsön 2012-ben. Budaörsi Napló 2013. június. Szerkesztő: Eller Erzsébet. Budaörs, 2013. 9.

Horváth Zoltán et al., Az egri Líceum építése (1765-1785) során részben elbontott Árpád-kori település rekonstrukciója, talajtani, földtani, paleobotanikai és régészeti adatok alapján. Talajvédelem 2013. évi különszáma. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés Miskolc 2012. augusztus 23-24-25) (Budapest, 2014) 251-260.

A püspökladányi vasútállomás mozdonyszínének áthelyezés előtti vizsgálata Műemlékvédelem LX. évf 1-2. szám. (2016). Főszerk.: Valter Ilona, Szerk.: Bardoly István. (Budapest, 2016) 34-40.

A sziráki Teleki-sírbolt szondázó falkutatása. Folia Historica XXXII (2016.) (Budapest, 2017) 279-289.