Simon Zoltán Sándor

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

Budapest, 1958.12.21

okleveles régész, történész, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

 

Tanulmányok

1993-1998 ELTE Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Intézet, MA régészet szak, Közép-és kora újkori régészet szakirány

1981-1987 ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem szak, magyar nyelv és irodalom szak

 

Munkahelyek, szakmai tapasztalat

2017. novemberétől MMA MÉM MDK tudományos referens

2016-2017 Miniszterelnökség, KÖHÁT tudományos referens

2014-2016 Forster Központ, vezető főtanácsos

2013-2014 Lechner Lajos Tudásközpont vezető szakértő

2012-2013 Budapest Főváros Kormányhivatala vezető szakértő

2008-2012 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kutatási referens, topográfiai kutató

2007-2008 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régész kutató

1993-2007 Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ régész kutató

1977-1993 Országos Műemléki Felügyelőség régész-technikus, majd topográfiai kutató

 

Kutatási terület: középkori és kora újkori egyházi és világi építészet, különös tekintettel a várakra. Munkáim zömét Borsod-Abaúj-Zemplén, kisebb részben Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területén végeztem. Kiemelkedő jelentőségű kutatásaim: Füzér, vár, Mogyoróska, Regéc vára, Felsővadász, Rákóczi kastély, Tállya, Rákóczi-ház, Martonyi, pálos kolostor, Sajókaza, ref. templom, Ragály, ref. templom, Nógrád, vár, Mátraszőlős vár, Alsópetény, r.k. templom, Nyírbátor, ref. templom, Márokpapi, ref. templom stb.

Nemzetközi szerződések nyomán közreműködtem Nagyvárad, vár, Gyergyószárhegy, Lázár kastély és Borsi, Rákóczi kastély kutatásában.

2013-2018 között az OTKA (NKFI) 109323 sz. kutatási projektjében (Műemléki topográfiai kutatások Kőszegen és Tokaj-Hegyalján, témavezető Mentényi Klára PhD) a Tokaj-hegyaljai kutatások egyik résztvevője voltam. Munkatársaimmal Tállya mezőváros nagytopográfiai kéziratán dolgozunk, amely széleskörű levéltári, szakirodalmi, gyűjteményi kutatásokon és helyszíni lejárásokon alapul.

Társadalmi munkában egyik szerkesztője vagyok a Várak, kastélyok, templomok című örökségturisztikai folyóiratnak.

Régészeti szakértő, továbbá szakértő vagyok műemléki épületkutatás és műemléki érték dokumentálása területén.

 

Válogatott publikációk

Több, mint 150 publikációm van. A legfontosabbak:

A várak szerepének változása a középkori Nógrád megyében. In: A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve, XIV. (1988).103-131

A mátraszőlősi Kisvár. In: Castrum Bene 1989. Várak a 13. században. Burgen in 13. Jahrhundert. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 1990., 208-219.

A Kékediek és kastélyuk. In: Gerő László 85. születésnapjára - tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem VII.) Budapest, 1994., 197-225. (társszerző: Cabello, Juan)

Adalékok a füzérradványi kastély korai történetéhez. In: Ars Hungarica 1999/1., 79-92.,

A füzéri vár a 16-17. században. Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei I. Miskolc, 2000.

Újabb szempontok a füzéri várkápolna építési idejének meghatározásához. (társszerző: Szekér György) In: Analecta Medievalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Neumann Tibor. Argumentum kiadó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.  H.n. (Budapest-Piliscsaba), 2001, 203-228.

Egy lépés előre: újabb középkori részletek a sajókazai református templomon. In: Détshy Mihály 80. születésnapjára - tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem XI.) Szerk.: Bardoly István és Haris Andrea. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, 2002. 105-126.

Materialul arheologic. Pietrele renascentiste. In: Cetatea Oradea. Monografie archeologica. Volumul I. Zona palatului episcopal. Red.: Adrian Andrei Rusu. Oradea, 2002. 73-84.

„Száztitkú, halovány emlék.” Az elpusztult regéci várkápolnák 17. századi leírásai. In: Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerk.: Bardoly István. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Budapest, 2004., 99-108.

Egy vár Vámosatya határában. In: „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Burgenkundliche Studien zum 80. Geburstag von Gyula Nováki. Szerk: Kovács Gyöngyi és Miklós Zsuzsa. Castrum Bene Egyesület Históriaantik Könyvesház Kiadó. Budapest, 2006., 55-69. (társszerző: Juan Cabello)

A regéci vár kutatásának eddigi eredményei. In: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, 2007/1. szám. Budapest, 2007., 121-126.

A kisvárdai vár inventáriumai. Adalékok a kisvárdai vár történetéhez és helyrajzához. A Rétközi Múzeum Füzetei 10. Kisvárda, 2008.

Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle XLIII. évf., 2009/1., 135-154.

Ásatás és falkutatás középkori falusi templomainkban. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon. Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary I-II. Szerk.: Benkő Elek és Kovács Gyöngyi. Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete. Budapest, 2010. I. 289-314.

Archaeological Investigation of the Pauline Monastery of the Holy Virgin of Háromhegy. In: Der Paulinenorden. Geschichte – Geist – Kultur. Művelődéstörténeti műhely. Tagungen der Ordengeschichte 4/2. Hrsg.: Gábor Sarbak. Szent István Társulat, az Aposoli Szentszék könyvkiadója. Budapest, 2010., 422-438. (társszerzők: Juan Cabello, László Csaba)

Adalékok a tállyai középkori és kora újkori erődítések történetéhez. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk: Terei György, Kovács Gyöngyi, Domokos György, Miklós Zsuzsa, Mordovin Maxim. Castrum Bene Egyesület, Civertan Grafikai Studió. Budapest, 2011. 231-240.

Gondolatok a regéci uradalom kialakulásának kezdeteiről In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LIX. évf. 1., Nyíregyháza, 2017. 47-55.