Kovács Gergely

  • Dokumentációs Osztály
gyűjteményi referens

Művészettörténész. Kutatási területe a középkori építészet és falfestészet, illetve a műemlékvédelem tudománytörténete. Diplomáját 2012-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2013 óta a műemléki tervtár (Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, Örökségvédelmi Hatósági Főosztály) gyűjteményi referense.

 

Publikációk

A felvinci református templom italobizánci stílusú falképei. In: Kóstolni a szép-tudományba. Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek IV. Konferenciájának előadásaiból. Főszerk. Székely Miklós. Budapest, 2014. 33-44.

Karl Maria Swoboda néhány levele Wilde Jánosnak - Adalékok a bécsi iskola magyar kapcsolatainak recepciójához. Enigma, 21. 2015. No 84. 84-90.

Kitörvén magányosságából? - A cserkúti római katolikus templom 1335-ös falképeiről. Műemlékvédelem, 59. 2015. 65-84.

Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken. Recenzió. Műemlékvédelem, 59. 2015. 191-193.

Pécs-Málom késő Árpád-kori falképeiről, különös tekintettel a félkupola töredékeinek ikonográfiájára, valamint az együttes pécsi székesegyházhoz fűződő viszonyára. Műemlékvédelem, 60. 2016. 1-25.

Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Recenzió. Művészettörténeti Értesítő, 66. 2017. 165-176.

Megjegyzések a füzéri római katolikus templom középkori Arma Christi falképéhez, valamint további töredékeihez. Ars Hungarica, 43. 2017. 269-300. 

Egy 14. századi oltármenza elméleti rekonstrukciója. Megjegyzések a mecseknádasdi Szent István-kápolna művészettörténeti értékeléséhez. Művészettörténeti Értesítő, 67. 2018. 245–266.

The history of the Summer Survey of the Hungarian Royal Public Higher Architectural Industrial School – in the Mirror of Collection Resources. Ybl Journal of Built Environment, 7. 2019. 2. sz. 9–21.