Koppány András

  • Kutatási Osztály
osztályvezető, tudományos kutató

(1967)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karának, Régészeti Intézetében diplomáztam 1996-ban, régészet szakon. Szakirányom Közép- és Koraújkor volt. Ezt követően 1996-2007 között műemléki kutatóként kezdtem dolgozni az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ, Kutatási Osztályán, majd annak jogutódjainál: 2007-2010 között a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Épületkutatási Osztályán, majd a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Műemléki Kutatási Osztályán 2010-2014 között, aztán a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Műemléki Kutatási Osztályán 2016-ig, a Miniszterelnökség örökségvédelmi részlegén 2017-ig, végül jelenleg a Magyar Építészeti Múzeum-Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa vagyok.

1996-óta műemlék épületek és környezetük helyszíni kutatását és háttérkutatását végzem jogosult szakértőként. Szakterületem a műemlékvédelem, műemlék épületek és környezetük történeti, művelődéstörténeti építés- építészettörténeti, régészeti kutatása; falkutatások és régészeti feltárások irányítása. E tudományos tevékenység kiterjed Magyarország középkori és 16 – 19. századi építészeti, anyagi és szellemi kultúrájára.

Óraadó egyetemi tanárként tanítok a Műemléki Szakmérnöki képzésen.

 

Válogatott kutatásaim:

Sümeg, Püspöki Palota falkutatása

Sümeg, vár régészeti ásatás és falkutatás

Nagyvázsonyi vár régészeti ásatás és falkutatás

Csobánc vár, régészeti ásatás és falkutatás

Körmend, Batthyány-kastély régészeti ásatás, kertkutatás, falkutatás

Veszprémvölgy, Apácakolostor régészeti ásatás

Fertőd, Eszterházy kastély un. Kiskastély (Narancsház és Marionette színház) épületegyüttesének falkutatása

Sümeg belváros lakóházak falkutatása

Pápa, Bocsor-malom falkutatása

Fertőd, Dég, Füzérradvány, Iszkaszentgyörgy, Szabadkígyós történeti kertjeinek régészeti módszerrel való kutatásai

Alsóörs, református templom falkutatása

Zirc Aklipuszta, Ciszter majorság falkutatása

 

Válogatott bibliográfia:

Koppány András: Alsóörs, református templom kutatása., Műemlékvédelmi Szemle, 11, 2001, 1/4. 192–193.

Fülöp András – Koppány András: Lábatlan, református templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 231–232.

Koppány András: Veszprém, Szent István ferences kolostor. A gazdasági udvar szondázó kutatása, Vár utca 33., Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 266–268.

Fülöp András – Koppány András: A Veszprémvölgyi apácakolostor., Műemlékvédelmi Szemle, 11. 2001. 270–271.

Fülöp András – Koppány András: A Veszprémvölgyi apácakolostor régészeti kutatása (1998–2002)., Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 1. 5–40.

Koppány András: Alsóörs, református templom., Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 9–10.

Koppány András – László Csaba: Bakonyszentlászló, evangélikus templom., Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 12–13.

Koppány András: Boldogkő, vár., Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 19–23., ill.

Koppány András: Gyulakeszi, Esterházy-kúria., Műemlékvédelmi Szemle, 12, 2002, 2. 40–41.

M.Veres Lujza – Koppány András: Zirc–Aklipuszta, egykori ciszter majorság., Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 199– 204.

Fülöp András – Koppány András: Csabrendek, Széchenyi tér 9. (Fekete-kastély)., Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 16– 18.

Koppány András: A söjtöri és a kehidai Deák-ház., Műemlékvédelem, 47, 2003, 5. 342–345.

Fülöp András – Koppány András: Sümeg, Deák Ferenc utca 19., Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 148–152.

Koppány András: Vác, Dózsa György út 14., Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 178–179.

Koppány András – Éder Katalin: Boldogkő várának régészeti feltárása és helyreállítása., Várak, Kastélyok, Templomok, 1, 2005, 5. 4–6.

Koppány András – Mentényi Klára: A körmendi Batthyány kastély főépületének története az eddigi kutatások tükrében., Castrum, No 2. 2005. 155–158.

Forgács Zita – Koppány András – Thúry László: Előzetes jelentés a fertődi bábszínház és narancsház kutatásáról., Műemlékvédelem, 50, 2006, 4. 187–193.

Fülöp András – Koppány András: Építési technológia és természetes sziklafelszín a magyarországi várakban., Castrum, No 5. 2007. 5–37.

Koppány András – Mentényi Klára: A körmendi Batthány-kastély., Castrum, No 5. 2007. 157–159.

Koppány András: Pécsely, Zádorvár állagvédelmi munkálatai 2004–2006 között., Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 34–35.

Horváth Richárd – Koppány András: Zádorvártól Vázsonykőig., Castrum, No 7. 2008. 17–38.

Koppány András: Adalékok a történeti kertek kutatásához. Kertrégészeti megfigyelések a sümegi püspöki palota környezetében., Műemlékvédelem, 52, 2008, 2. 123–128.

Koppány András: A csobánci vár 2007–2008. évi régészeti kutatása., Castrum, No 9. 2009, 1. 87–91.

Koppány András – László Csaba – P. Samu Viktória – Rácz Miklós: A bakonyszentlászlói evangélikus templom kutatása és helyreállítása., Műemlékvédelem, 54, 2010, 2. 82–87.

Koppány András – Kupovics Renáta – Thúry László: Kertrégészeti feltárás a fertődi Esterházy kastély kamarakertjeiben., Gesta, 9. 2010. 192–197.

Jankovics Norbert – Koppány András: A boldogkői vár kutatásának újabb eredményei. In: Fiatal középkoros régészek IV. konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Matucza Ferenc. Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 2013. 137–148.

Hegyi Dóra – Koppány András – Rainer Pál: Kutatások Csobánc várában., Castrum, No 16. 2013. 29–64.

Héczey-Markó Ágnes – Koppány András: A Veszprémvölgyi apácakolostor régészeti kutatásának legújabb eredményei., Archaeologiai Értesítő, 140. 2016. 265–281.