Jankovics Norbert

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

1980. Székesfehérvár

Székesfehérvári középiskolai évek után az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 2005-ben végeztem okleveles művészettörténészként, 2006-ban pedig (középkoros szakirányú) régészként. Nem sokkal később ösztöndíjas PhD tanulmányokat kezdtem az ELTE Művészettörténeti Doktoriskolájában.

Pályámat kis muzeológiai kitérő (Ferenczy Múzeum, Szentendre) után építészettörténeti kutatásoknak szenteltem. Kezdetben a művészettörténeti és régészeti módszerek együttes alkalmazását igyekeztem vizsgálni az építészettörténeti érdeklődésem kitüntetett korszakának, az Árpád-kor építészetének emlékein. 2013-ban jelent meg A magyarországi templomok művészete című kötetem, amely a hazai szakrális építészet ismeretterjesztő célú összefoglalása.

A műemlékvédelem gyakorlatát tapasztalt kollégák türelmes mentorálása mellett 2007-től kezdtem elsajátítani. 2014 óta műemléki szakértőként a legkülönfélébb korú, funkciójú, állapotú műemlékek kutatását végezhettem el.

Tudományos publikációim a műemlékes kutatásaim mellett az Árpád-kori művészettörténet egyes témáiról, és műemléki topográfiai tevékenységről is szólnak. 2005 óta foglalkozom műemléki topográfia írással, szerkesztéssel. Közreműködtem Székesfehérvár, Sárospatak, Budapest- Gellérthegy és Veszprém városának épített emlékeinek feltérképezésében. Művészettörténeti és építészettörténeti előadásokat és kurzusok tartottam a Magyar Építész Kamara által szervezett építész továbbképzésen, az ELTE Művészettörténeti Intézetében és a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Doktori Iskolájában.

 

Válogatott egyéni és csoportos kutatások:

Tihany, Csokonai-liget, megelőző feltárás Fülöp Andrással (2010)

Siklós, Vár, a várkápolna hitelesítő-, és az ún. Kanizsai Dorottya kert és megelőző feltárása Héczey Markó Ágnessel (2010)

Apácatorna, róm. kat. templom, szondázó falkutatás Héczey Markó Ágnessel (2012)

Hatvan, Grassalkovich- kastély, régészeti próba- és megelőző feltárás (2012- 2013.)

Eger, Gárdonyi Géza Gimnázium, volt jezsuita rendház és kora újkori városfal, falkutatás (2014-2016)

Tata, Esterházy-kastély, falkutatás (2015- 2017)

Geszt, Tisza-kastély falkutatása Galamb Zsuzsannával (2017)

 

Fontosabb publikációk:

Árpád- kori templom a székesfehérvári Rózsa utcában. In: Archaeologiai Értesítő 132. (2007) 187-217.

Jakab A.- Jankovics N.: A nagyhalászi Pusztatemplom. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve L. (2008) 307-356.

A tarnaszentmáriai templom kőfaragványai. In: Ars Perennis. Szerk.: Tüskés A. Budapest 2010. 329-333.

Jankovics N.- Koppány A.: A boldogkői vár újabb kutatásának eredményei. In: Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. A kaposvári Rippl- Rónai Múzeum Közleményei 2. Kaposvár 2013. 137- 148.

Kaiser O.- Jankovics N.: A magyarországi templomok művészete. Válogatás egy évezred szakrális építészetéből. Budapest 2013.

Románkori kőlap töredéke Pátyról. Állatalakos fonatmedalionokkal díszített kőemlékek Zalavártól Pátyig. In: Folia Archeologica LVI. (2014) 187-209.

Fülöp A.- Jankovics N.: Árpád-kori temetőrészlet és kora újkori erődítésnyomok a tihanyi Csokonai- ligetben. In: Folia Archeologica 2014.

Héczey- Markó Á.- Jankovics N.: Apácatorna templomai. In: Fiatal Középkoros Régészek V. Konferenciájának Tanulmánykötete. A szentendrei Ferenczy Múzeum Közleményei 3. Szentendre 2014.

Jakab A.- Jankovics N.: „…a mostani falutól keletre ma is látható a régi Byr helye…” - régészeti kutatás Biri elpusztult középkori templomának helyén. In: Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken. Szerk.: Kollár T. Nagyvárad 2014. 189-200.

Adatok Hatvan középkori és kora újkori topográfiájához. Középkori templom és temetőrészlet, kora újkori településmaradványok feltárása a hatvani Grassalkovich- kastélyban. In: Örökségünk védelme és jövője 1. Szerk.: H. Szilas Á. Eger 2015. 89- 97.

 „Madarat tolláról, műemléket…”- esettanulmány egy egri műemlékegyüttes értékleltárai és falkutatásai kapcsán. In: Az értékleltár szerepe a műemlékvédelemben. Szerk.: Bardoly I.- Haris A. RÉKE Konferencia kötet Bp. 2018 81-104.

A bugaci Pétermonostora egykori templom és kőfaragványai. Előzetes beszámoló a művészettörténeti feldolgozásról. In: Műemlékvédelem LXI. (2017) 1-2. 2018. 8-20.