Gaylhoffer-Kovács Gábor

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

Művészettörténész, műemlékvédelmi szakértő

2006-ban szereztem művészettörténész diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

2006-tól a hivatalos műemlékvédelmi intézményrendszerben dolgozom kutatóként.

Legfontosabb kutatási területem a középkori és a barokk falképfestészet. 2009-ben doktori képzésben vettem részt, disszertációm megírása folyamatban van. Témája Johann Ignaz Cimbal életműve.

2009-óta részt veszek a PPKE-BTK Művészettörténet Tanszékének „Barokk freskófestészet Magyarországon” című kutatási programjában. A program keretében kb. 120 freskóemlék dokumentálását, és 33 művészettörténeti feldolgozását végeztem el. A kutatási program nemzetközi tudományos együttműködés része (Baroque Ceiling Painting in Central Europe Research Group).

A hivatali munka mellett nemzetközi tapasztalatokat szereztem: a német, osztrák, cseh és román műemlékvédelmi intézményrendszert és gyakorlatot volt szerencsém részletesen megismerni.

2011-13 között a „Leonardo mobilitási program” keretében részt vettem a KÖH „Szakmai tapasztalatcsere a restaurálási gyakorlat terén” című nemzetközi programjában. 2012-13-ban a programot koordinátorként vezettem.

2014-ben a „Középkori templomok útja” című turisztikai fejlesztés keretében 12 felső-Tisza-vidéki templomról készítettem interaktív ismeretterjesztő tartalmakat.

2013-16 között a Forster Központ határon túli műemlékvédelmi programjának koordinációját végeztem.

2014-15-ben kurátorként rendeztem állandó kiállítást Somogyváron, a Szent László Nemzeti Emlékhely látogatóközpontjában (társkurátorok: Dr. Nagy Veronika, Győr Attila).

 

Publikációk

A Becsehely–pólai templom Árpád-kori ablaka és külföldi párhuzamai. Műemlékvédelem, 52, 2008, 6. 389–402.

Festetics György keszthelyi mauzóleumának tervei. Műemlékvédelem, 54, 2010, 5. 315–328.

Műemléki revízió Hajdú-Biharban. Örökség, 14, 2010, 11. 18–20. [társszerző: Kovács Klára]

Dunaharaszti impressziók. Örökség, 15, 2011, 7/8. 48–51.

Egy első látogató élményei – Denkmal 2010. (Európai vásár a műemlékvédelem, restaurálás és régi épületek helyreállítására). Műemlékvédelem, 55, 2011, 2. 141–147.

Egy freskó – két másolat. A nagyszebeni Kálvária-falkép és másolatai. Műemlékvédelem, 55, 2011, 4. 228–239.

A keszthelyi Szent Miklós-kápolna déli homlokzatának gótikus falképei. Magyar Műemlékvédelem, 15. 2011. 191–221. [társszerző: Dr. Bozóki Lajos]

Szentivánfa már ismert és újonnan feltárt középkori falképei. Műemlékvédelem, 56, 2012, 6. 325–337.

Alexandriai Szent Katalin legendája három szászföldi freskón. Somogyom, Homoróddaróc, Darlac. A szórvány emlékei. Szerk. Kollár Tibor. A szerkesztő munkatársai: Áment Gellért, Bardoly István. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2013. 287–322.

A baktalórántházi római katolikus templom középkori falképei. Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján. II. Szerk. Kollár Tibor. A szerk. munkatársai: Áment Gellért, Bardoly István. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., 2013. 80–93. (ukrán nyelven is megjelent)

Az egervári várkastély falkutatásából: a homlokzatarchitektúra és színezés periódusai. Egervári Nádasdy–Széchényi-várkastély. Reneszánsz Látogatóközpont. Szerk. Virág Zsolt. Egervár, Várkastély Kiadó, 2013. 49–57. [társszerző: Horogszegi Tamás]

Előzetes beszámoló az egervári várkastély 2010–2012. évi építéstörténeti kutatásáról. Castrum, No 16. 2013. 115–125. [társszerzők: D. Mezey Alice – Bozóki Lajos – Horogszegi Tamás]

Szent István király kardfelajánlása. István a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegye, 2013. 150–156.

Klimkovics Ferenc: Szent István király mint a pogányság legyőzője és a kereszténység megalapítója. Katalógustétel. István a szent király. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegye, 2013. 150–156. 364.

A szív igaz kötődése. Késő középkori képtípus kora barokk falképen. Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós. Budapest, CentrArt, 2013. 74–85.

Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós. Budapest, CentrArt, 2013. 262 p., ill.

A milotai református templom famennyezetének „ládájába” rejtett iratok. Műemlékvédelem, 58, 2014, 4. 252–257.

Milota két XVIII. századi famennyezete és családjaik. Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidékén. Középkori templomok útja. Harmadik kötet. Szerk. Kollár Tibor. A szerkesztő munkatársai: Áment Gellért, Bardoly István. Nagyvárad–Nyíregyháza, Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., 2014. [2015!] 82–87. (román nyelven is megjelent)

Maulbertsch köpönyege: Johannes Pöckel sümegi festő. [társszerző: Dr. Nagy Veronika]. In: Műemlékvédelem 2016. 3-4. 176-194.