Fülöp András

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

Régész, kutatási területe a magyar középkor és koraújkor. 1972-ben született Kaposváron, itt érettségizett. Régész diplomáját 1995-ben szerezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Korábbi munkahelyei kivétel nélkül jelen intézmény jogelődjei (Forster Központ, MNM-NÖK, KÖSZ, ÁMRK stb.) voltak, ahol műemléki védettségű épületek kutatásával foglalkozott. Régészeti feltárásai közül kiemelhető a veszprémvölgyi apácakolostor, a siroki vár, a veszprémi székesegyház, a somlói vár. Az utóbbi másfél évtizedben műemléki kutatóként, szakértőként számos 18-19. századi épület falkutatását végezte és végzi. Egri lakóházak mellett a hevesi római katolikus templom és több kelet-magyarországi templom (Tiszaszentmárton, Lónya, Nyírtura) kutatásában vett részt. Az utóbbi években dunántúli templomok (Hosztót, Tab, Magyarkeszi, Kánya stb.) építéstörténetével foglalkozott. A kastélyok közül a dákai, a nádasdladányi és társkutatóként a péceli-kastély emelendő ki munkáiból.

 

Válogatott bibliográfia

A Dunakeszi-alagimajori templomrom régészeti kutatása. Műemlékvédelmi Szemle 2000/1-2. 77-106.

Adatok a siroki vár építéstörténetéhez. Agria XL (2004) 137-162.

Somló vára az első ásatások tükrében. In: „Gondolják, látják az várnak nagy voltát...” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Szerk. Kovács Gyöngyi-Miklós Zsuzsa. Budapest, 2006. 119-128.

A szombathelyi domonkos apácazárda, az egykorvolt Schelle-ház műemléki kutatása. Vasi Szemle LXI (2007) 3. sz. 333-344.

A tabi római katolikus templom falfestményei és mesterük. Somogyi Honismeret 2009/2. 54-61.

A gyöngyösi kálvária „erődítése”. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György – Kovács Gyöngyi – Domokos György – Miklós Zsuzsa – Mordovin Maxim. Budapest, 2011. 55-62.

Falkutatás Voit Pál régi otthonában. Az Eger, Jókai u. 10. alatti lakóház építéstörténete. Műemlékvédelem LV (2011) 6. sz. 353-365.

A Gyulai Gaál család hosztóti temploma az újabb kutatások fényében. Folia Historica XXVII (2010-2011) 135-150.

Falkutatás Gróf Batthyány Lajosné dákai kastélyában. Folia Historica XVIII (2012) 155-176.

Vagner kanonok háza Egerben. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. I. Szerk. Szentesi Edit-Mentényi Klára-Simon Anna. Budapest, 2013. 403-414. 

A gyömrői Teleki-kastély ún. intézői házának falkutatása. Műemlékvédelem LIX (2015) 3. sz. 144-155.

A kenézi és a rábahídvégi római katolikus templomok összehasonlító építéstörténeti vizsgálata. Folia Historica XXX (2014) 91-111.

A magyarkeszi római katolikus templom és az Esterházy-uradalom. Egy homlokzattatarozás tanulságai. Folia Historica XXXI (2015) 289-306.

A hevesi római katolikus templom építéstörténete a homlokzati kutatások tükrében. In: „Bárhová a Dunától keletre, de leginkább Szabolcs-Szatmárba…” Ünnepi tanulmányok Juan Cabello tiszteletére. Szerk. Mentényi Klára-Istvánovits Eszter. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. LIX (2017) I. 183-205.

Egy barokk templom Somogy és Tolna határán. Adatok a kányai római katolikus templom építéstörténetéhez. Műemlékvédelem LXI (2017) 6. sz. 233-243.

A kaposvári végváriak szőlőhegyi szabályzata és várrendtartása a 17. század végéről. Castrum 22 (2019) 1-2. 123-137.

-Koppány András: A veszprémvölgyi apácakolostor régészeti kutatása (1998-2002). Műemlékvédelmi Szemle 2002/1. 5-40.

-Bartos György: A lónyai református templom műemléki kutatása. Műemlékvédelem XLVIII (2004) 341-348.

-András Koppány: A Crosier from the Territory of the Veszprémvölgy Convent. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae 55 (2004) 115-135.

-András Koppány: Building Technologies of Natural Rock Surfaces in Hungarian Castles – Felsenbearbeitung in ungarischen Burgen. In: Burg und ihr Bauplatz. Castrum Bene 9. Ed.: Tomáš Durdík. Praha, 2006. 99-120.

-B. Benkhard Lilla: A nemesládonyi római katolikus templom műemléki kutatása. Magyar Műemlékvédelem XIII (2006) 73-96.

-Bartos György: Kutatások a péceli Ráday-kastélyban (2000-2005). In: Kastélyok évszázadai – évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István – Somorjay Selysette. Budapest, 2008. 207-216.

-Simon Anna: A veszprémi székesegyház. In: Centenáriumi album a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulóján. Szerk. Karlinszky Balázs-Varga Tibor László. Veszprém, 2010. 7-17.

-Bartos György: Tiszaszentmárton gótikus temploma. In: Érősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello-C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 219-232.

-Simon Anna: Az 1907-1910. évi átépítés során megismert középkori veszprémi székesegyház. In: Aedes jubilat. Tanulmányok a veszprémi székesegyház 1910. évi újraszentelésének tiszteletére. Szerk. Karlinszky Balázs-Varga Tibor László. Veszprém, 2011. 39-61

-Horváth Richárd: Somló vára. Történeti források és az alsóvárban folytatott régészeti kutatások eredményei. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 26 (2010) 43-59.

-Héczey-Markó Ágnes: Régészeti ásatás és falkutatás a siroki várban (2010-2012). In: Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Szerk.: Varga Máté. A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2 (2013) 125-136.

-Jankovics Norbert: Árpád-kori temetőrészlet és koraújkori erődítésnyomok a tihanyi Csokonai-ligetben. Folia Archaeologica LV. (2011-2013) 271-287.

-Simon Anna: A gyöngyösi volt jezsuita gimnázium építéstörténete az újabb kutatások fényében. Folia Historica XXIX (2013) 139-156.

-Simon Zoltán: Gondolatok a nyírturai református templom késő gótikus kapujáról In: „Vadrózsából tündérsípot csináltam” Tanulmányok Istvánovits Eszter  60. születésnapjára. Szerk. L. Nagy Márta-L. Szőlősi Katalin. Nyíregyháza, 2018. 659-668.