Dr. Nagy Veronika

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

Művészettörténész, műemlékvédelmi szakértő

2001 óta dolgozom kutatóként a magyar műemlékvédelemben. Művészettörténet, magyar, német szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Fő kutatási területem a barokk falképfestészet, de műemlékvédelemben dolgozó szakemberként gyakorlatot szerezhettem különféle korú és funkciójú épületek kutatásában, dokumentálásában. A fő műemlékvédelmi feladatok szinte mindegyikében volt módom dolgozni (építéstörténeti dokumentáció, értékleltár készítése, topográfiai jellegű munkák, műemlékhelyreállítások szakmai támogatása, restaurálási munkák művészettörténeti előkészítése, kiállítások rendezése. A műemlékvédelem módszereiről a német, az osztrák és a cseh műemlékvédelmi intézményrendszer tanulmányozása során nemzetközi tapasztalatokat szerezhettem. Tagja voltam az Európa Tanács által kezdeményezett HEREIN programnak, melynek célja egy többnyelvű, örökségvédelmi tezaurusz létrehozása volt. 2011-13 között a „Leonardo mobilitási program” keretében részt vettem a KÖH „Szakmai tapasztalatcsere a restaurálási gyakorlat terén” című nemzetközi programjában. 2009-től tagja vagyok a PPKE-BTK „Barokk freskófestészet Magyarországon” kutatási programnak, amely a nemzetközi Baroque Ceiling Painting in Central Europe Research Group része.   2014-ben megvédett PhD-dolgozatom témája Franz Anton Maulbertsch sümegi freskóműve és a 18. századi dunántúli falképfestészet.

2014-15-ben a Szent László Nemzeti Emlékhely látogatóközpontjában állandó kiállítást rendeztem Somogyváron (társkurátorok: Gaylhoffer Kovács Gábor, Győr Attila).

 

Válogatott publikációk

A kehidakustányi "Sziget" templomrom. In: Műemlékvédelem, 2003. 67-69.

A sülysápi Szűz Mária születése plébániatemplom. (társszerző: Bozóki Lajos) In: Műemlékvédelem, 2004. 33-37.

Hic vivunt vita functi mutique loquuntur. Történeti falképek Zalaapátiban, a bencés rendház

könyvtártermében. In: Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerkesztette: Bardoly István Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 259-270.

Magyarország műemlékjegyzéke. Zala Megye. Összeállította: Nagy Veronika. Szerkesztette: Bardoly István, Haris Andrea.  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006.

A cekeházai Patay-kastély. (társszerző: Szőke Balázs) In: Műemlékvédelem, 2007. 300-309.

 „az utolsó hely, a hol még főzni tudtak.” Mikszáth Kálmán törzshelye az egykori István Főherceg

Szállóban, avagy hol is fogyasztották először azt a híres Palóclevest. (társszerző: Horogszegi Tamás) In: "És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala" Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. Szerkesztette: Tóth Áron, Kerny Terézia. Budapest, CentrArt Egyesület, 2011. 213-218.

Assisi Szent Ferenc látomása a muzsikáló angyalról: Dorffmaister István mesztegnyői oltárképe. In: Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerkesztette: Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós, Budapest, CentrArt Egyesület, 2013. 86-94.