Dr. Kónya Anna

  • Dokumentációs Osztály
gyűjteményi referens

Művészettörténész

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen végeztem művészettörténet szakon 2011-ben, majd a Közép-európai Egyetem Középkortudományi Tanszékén szereztem mester- (2013) és doktori (2020) fokozatot. A doktori tanulmányaim alatt Bécsben, Heidelbergben és Münchenben töltöttem összesen egy évet kutatói ösztöndíjakkal; 2015 és 2017 között a Román Akadémia kolozsvári Régészeti és Művészettörténeti Intézete alkalmazásában tudományos segédkutatóként vettem részt a “The Search for a Patron”. Parish Priests of the Saxons as Promoters of the Arts in Late Medieval Transylvania (ca. 1350-1550) c. projektben. Fő kutatási területem a középkori falképfestészet, doktori disszertációmban az oltár képi környezetét alkotó ábrázolások és az eucharisztikus kultusz és liturgia összefüggéseit vizsgáltam erdélyi késő gótikus falképeken. 2020-tól a Tudományos Irattár gyűjteményi referenseként dolgozom.

 

Publikációk

Fájdalmas Krisztus-ábrázolások eucharisztikus vonatkozásai – Négy esettanulmány az erdélyi késő gótikus falképfestészetből. In: Opus Mixtum VI. A Centrart Egyesület évkönyve 2020. Szerk. Isó M. Emese et al. Budapest, Centrart Egyesület, 2020. 23–34.

From Copying to Adaptation. The Uses of Prints in Transylvanian Wall Paintings from the Late Gothic Period (c. 14501520). In: Les modèles dans l’art du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles). Models in the Art of the Middle Ages (12th-15th Centuries). Szerk. Laurence Terrier Aliferis– Denise Borlée. Turnhout, Brepols, 2018. 43–53.

Eucharistic References in the Representations of Saints: A Case Study of Late Gothic Wall Paintings in Transylvania. Acta Historiae Artium, 58 (2017). 85–113.

Eucharisztikus motívumok erdélyi késő gótikus falképeken. In: Képváltás. Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek V. Konferenciájának előadásaiból. Szerk. P. Kovács Klára–Pál Emese. Kolozsvár, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány–Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017. 7–24.

Az alcinai evangélikus templom falképeinek stílusa. In: Certamen II. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese et al. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. 317–327.

Emlékek a késő középkorból – German Kinga: Sakramentsnischen und Sakramentshäuser in Siebenbürgen. Recenzió. Korunk, 26 (2015), 1. sz. 117–118.

Image and Christianity. Recenzió. IKON, 8 (2015). 288–291.

The Virgin Mary, the Apocalyptic Horsemen, and the Tree of Jesse: The Iconographic Program of the Wall Paintings of the Parish Church in Alţâna (Alzen, Alcina). In: Annual of Medieval Studies at CEU, 20. Szerk. Judith Rasson–Szende Katalin. Budapest, CEU, Középkortudományi tanszék, 2014. 81–95.

Ikonográfiai összefüggések az alcinai templom falképein. In: Kóstolni a szép-tudományba – Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek IV. Konferenciájának előadásaiból. Szerk. Székely Miklós. Budapest, Centrart Egyesület, 2014. 45–59.

Colligite Fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Recenzió. Korunk, 22 (2011), 2. sz. 107–111.