Dr. Csejdy Júlia

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

Művészettörténész

1990-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán angol nyelv-és irodalom, illetve történelem szakon szereztem diplomát, 1994-ben mint okleveles művészettörténész végeztem. Dolgoztam fordítóként és ösztöndíjasként végeztem a művészettörténet doktori tanulmányaimat az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2000-2017 között a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban majd jogutódjainál dolgoztam, mint tudományos kutató, topográfiai kutató, 2011-2012 között a Topográfiai osztályt vezettem. 2006-ban szereztem meg a PhD fokozatot művészettörténetből.

Főbb kutatási területem a 18-20. századi építészet és szobrászat.  Mint a műemlékvédelemben több mint húsz éve dolgozó kutató több megyében végeztem műemléki revíziós és inventarizációs munkát, illetve irányítottam ilyen programokat (pl. Somogy, Tolna, Csongrád, tolnai Sárköz, Dél-Balaton). Két megye műemlékjegyzékét írtam, ezek közül a Tolna megyei megjelent, a Somogy megyei szerkesztésre vár. Tagja voltam annak a KÖH-ben létrejött munkacsoportnak, amely 2000-től vett részt az Európa Tanács által finanszírozott HEREIN program keretében megvalósuló többnyelvű, örökségvédelmi tezaurusz munkáiban. Számos műemlék tudományos kutatási dokumentációját, illetve védési dokumentációját készítettem el. Feldolgoztam a Sanghajban alkotó Hudec László építész Magyarországon található hagyatékát, 2010-ben jelent meg közös könyvünk Luca Poncellini építészettörténésszel. 2013-2018 között az OTKA (NKFI) 109323 sz. kutatási projektjében (Műemléki topográfiai kutatások Kőszegen és Tokaj-Hegyalján) a Tokaj-hegyaljai kutatások koordinátora voltam. Munkatársaimmal Tállya mezőváros nagytopográfiai kéziratán dolgozunk, amely széleskörű levéltári, szakirodalmi, gyűjteményi kutatásokon és helyszíni lejárásokon alapul.

 

Válogatott publikációk

A tállyai „Kossuth-templom” és az evangélikus egyház épületegyüttese. (társszerző: Haris Andrea) A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. LIX. évf. I. Nyíregyháza 2017. 315-329.

Luca Poncellini – Júlia Csejdy: László Hudec. Tongji University Press, Sanghaj, 2014. 263.p. (kínai nyelven)

Domus Vinaria Telyensis, Wienn ddo 29 May 761” Adalék az elpusztult Grassalkovich-tervtár egy rajzához. Műemlékvédelem, 57. évf. 2013. 4. sz. 254-259.

Református tulajdonú telkek és épületek Tállyán a XVIII-XIX. században. Műemlékvédelem, 56. évf. 2012. 5. sz. 276-288.

Luca Poncellini - Csejdy Júlia: Hudec László. Az építészet mesterei. Budapest, Holnap Kiadó, 2010. 164 p. (angol nyelven is)

Hudec László sanghaji modernizmusa. Magyar Építőművészet. Utóirat, 10, 2010, 1. 12–16.

Besztercebányától Sanghajig – Hudec László építész életútja.  Kommentár, 4, 2009, 3. 48–59.

A Fonyód-bélatelepi századfordulós villatelep. Magyar Műemlékvédelem. A Műemlékvédelmi Tudományos Intézet Közleményei, XIII. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 267-287.

Magyarország műemlékjegyzéke. Tolna megye. Összeáll: Csejdy Júlia. Szerk. Lővei Pál. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 114 p.

Restaurálás, helyreállítás, megőrzés Skóciában. Műemlékvédelem, XLVIII. évf. 5. szám, 2004. 308–317.

Eleve kudarcra ítélve? Emlékmű és műemlék – modern plasztika történeti városrészben. [A PhD értekezés azonos című fejezetének szerkesztett változata] Etűdök. Tanulmányok Gransztóiné Györffy Katalin tiszteletére.  Szerk. Bardoly István. Budapest, 2004. 319–331.