Borossay Katalin

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

Az ELTE művészettörténet-latin szakán végeztem 1993-ban. 1994-től az Országos Műemlékvédelmi Hivatalban, majd – a műemlékvédelmi intézményrendszernek az elmúlt években történt többszörös átszervezése következtében – a Hivatal utódintézményeiben dolgoztam. A műemléki revízió, műemlékjegyzékekkel kapcsolatos munkák végzése mellett készítettem műemlékké nyilvánítási dokumentációkat, település-, illetve épület-értékleltárakat, építéstörténeti dokumentációkat, részt vettem műemléki topográfiai kutatásokban. Átírok és fordítok 17-20. századi kéziratos és nyomtatott latin szövegeket.
 

publikációk:
 

Tállya rejtőzködő kápolnái. Műemlékvédelem LXIII (2019) 5-6. 272-282.

Rettegés és félelem Tállyán: adalékok a tállyai római katolikus templom építéstörténetéhez, különös tekintettel az 1931. évi boltozatcserére. Ars Hungarica XLV (2019) 3. 295-308.

Tarnóczy István Szent László-életrajza metszetábrázolásainak szöveges forrásai. In: Szent László kora és kultusza: tanulmánykötet Szent László tiszteletére. Szerk.: Kerny Terézia, Mikó Árpád, Smohay András. Székesfehérvár, 2019. (Magyar királyok és Székesfehérvár 5.; A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 13.) 102-161.

Eltűnt álomvilág – hatvani kastély a Hatvany család birtokában. MúzeumCafé 7 (2013) 33. (február-március) 37-42.

Przepis na kino. Początki węgierskich kinoteatrów. Autoportret 2 (2007) 19. 34-37.

A körmendi vár leltárai 1603-ból és 1605-ből. In: A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden, 2005. október 27–29. Szerk.: Nagy Zoltán. Körmend, Körmend Város Önkormányzata, 2006. 349-354.

A kecskeméti városi mozgószínház és Mende Valér. In: Etűdök: tanulmányok Granasztói Györgyné tiszteletére. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 305-318.

Broadway mozi. In: A budapesti mozi 100 éve. Budapest, Ernst Múzeum, é. n. 161-169.

Duna mozi. In: A budapesti mozi 100 éve. Budapest, Ernst Múzeum, é. n. 207-211.

Metró mozi. In: A budapesti mozi 100 éve. Budapest, Ernst Múzeum, é. n. 223-229.

Budapest. In: L’Art nouveau en Europe aujourd’hui. Etat des lieux. Bruxelles, Réseau Art Nouveau Network, 2000. 49-55. (Keserü Katalinnal)

A tompai Szent Anna-templom. In: Tusnád 1997: a műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Szerk.: Benczédi Sándor. Sepsiszentgyörgy, Keöpeczi Sebestyén József Műemlékvédő Társaság, 1998. 129-132.

A turai kastély. In: Tusnád 1996: a műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Szerk.: Benczédi Sándor. Sepsiszentgyörgy, T3 Kiadó, 1997. 49-53.

A turai Schossberger-kastély. Ars Hungarica 22 (1994) 2. 235-250.