Bartos György József

  • Kutatási Osztály
tudományos kutató

(Enying, 1958.)

történész-művészettörténész kutató, falkutató

A Debreceni Református Gimnáziumban szerzett érettségim után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem – művészettörténet szakán folytattam tanulmányaimat és szereztem diplomát. Ezt követően, 1985-ben az Országos Műemléki Felügyelőség Soproni Kirendeltségén kaptam történész-művészettörténész kutató, falkutató állást. Majd lakóhelyem változása miatt az intézmény székesfehérvári részlegéhez kerültem (közben 1990.12.01.-1994.12.31. között szülőfalum, Káloz polgármestere voltam). 1995.01.01.-től az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurátor Központ Kutatási Osztályára visszatérve (az intézmény-átalakítások miatt azóta számos jogutód szervezetben: 2007.-2010. a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Kutatási Osztályán; 2010.-2014.12.31.a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Műemléki Kutatási Osztályán; 2015.01.01.- 2016.12.31. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központ Műemléki Kutatási Osztályán; 2017.- 2018.11.08. a Miniszterelnökség Műemléki Kutatási Osztályán) 2018.11.09. óta pedig a Magyar Művészeti Akadémia Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központban végzem ugyanazt a művészettörténész kutatói, falkutatói tevékenységet.

 

Kutatási területem a magyarországi építészet története és annak európai összefüggései; Sopron, Székesfehérvár, Esztergom és Pápa várostörténete; kastélyépítészet; falusi templomok építészeti kérdései, különösen a Felső-Tisza vidéki, festett berendezésű, református templomok története.

 

Legfontosabb kutatási munkáim:

Sopron, bencés (egykori ferences) templom és kolostor;

Füzérradvány, Károlyi-kastély;

Fertőd és Pápa Esterházy-kastélyai;

Pécel, Ráday-kastély;

Dég, Festetics-kastély;

Siklós, Vár;

Lónya, Tiszaszentmárton, Márokpapi, Mezőszentgyörgy, Iszkaszentgyörgy református templomai;

Szeged-Tápé, Velence, Vértesacsa, Pázmánd római katolikus templomai;

Szekszárd, Megyeháza;

Székesfehérvár számos épülete: székesegyház, Szent Anna-kápolna, Megyeház, Magyar Király Szálló és sok lakóház. Valamint részt veszek a királyi bazilika kőfaragványainak feldolgozó munkájában.

 

Fontosabb publikációk:

Bartos György: Megjegyzések a soproni ferences templom és kolostor építéstörténetéhez. In: Haris Andrea szerk.: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon Tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 7. Országos Műemlékvédelmi Hivatal) Bp., 1994. 177-192.

Mentényi Klára – Bartos György: Basilica grandis et famosa (Nagy és híres bazilika). = Magyar Múzeumok, 7, 2001, 1. 43-45.

Bartos György – Simon Anna: Mád, rabbiház és iskola. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 90–94.

Bartos György – Farbakyné Deklava Lilla: Abaújvár, református templom. = Műemlékvédelmi Szemle, 13, 2003, 2. 7–9.

Bartos György – László Csaba: Kutatások a pápai Esterházy-kastélyban (1999–2001). In: Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerk. Bardoly István. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 133–147.

Bartos György – Fülöp András: A lónyai református templom műemléki kutatása. = Műemlékvédelem, 48, 2004, 6. 341– 348.

László Csaba – Bartos György: Jelentés a pápai Esterházy-kastélyban 2005-ben végzett kutatásokról. = Castrum, No 3. 2006. 92–94.

Bartos György: Térdelő donátor szobra. In: Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában (1387-1437) Budapest-Luxemburg, 2006. 565. Kat.7.1.

Bartos György – Cabello, Juan: A Perényiek és a siklósi reneszánsz. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás. Budapest – Pécs, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány – Pécsi Püspökség, 2007. 81–114.

Bartos György – Cabello, Juan: A siklósi vár. Építéstörténeti vázlat a legújabb kutatás tükrében (2004–2006). = Műemlékvédelem, 51, 2007, 1. 20–23.

Cabello, Juan – Bartos György: A Perényiek rezidenciája. Siklós vára. = Szalon, 11, 2007, 4. 8-19.

Bartos György – Fülöp András: Kutatások a péceli Ráday-kastélyban (2000– 2005). In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István, Somorjay Sélysette. Budapest, Castrum Bene Egyesület – Históriaantik Könyvesház 2008. 207–216.

Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17.század) Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2008. 200. Kat.VII-9. Konzol töredéke a siklósi várból; 204-206. Kat.VII-19. Oltár töredékei a soproni egykori ferences (ma bencés) rendházból.

Bartos György-Fülöp András: A péceli Ráday-kastély építéstörténete az újabb kutatások alapján. In: Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2009. 247-249. Kat.3.2.7.

Bartos György: További székesfehérvári reneszánsz kori emléktáblák. Mátyás király és a fehérvári reneszánsz. [2008. október 18-án tartott tudományos konferencia előadásai alapján]. Szerk. Kerny Terézia, Smohay András. Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2010. 91–113. (Magyar királyok és Székesfehérvár, 1.)

Farbakyné Deklava Lilla – Bartos György: Esztergom, Miklósffy-sírkápolna – egy attribúciós kísérlet. = Műemlékvédelem, 54, 2010, 5. 329–336.

Bartos György – Fülöp András: Tiszaszentmárton gótikus temploma. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello, C.Tóth Norbert. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 2011. (A Jósa András Múzeum kiadványai, 68.) 219–232.

Bartos György – Fazekas Gyöngyi: A siklósi imafülke. = Örökség, 15, 2011, 7/8. 44–45.

Bartos György: A székesfehérvári XVIII. századi prépostsági templom berendezéseiről és Keresztelő Szent János fehérvári kultuszának néhány emlékéről. In: Tanulmányok Szilárdfy Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Smohay András. Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2012. (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, 8.) 31–42.

Bartos György – Fülöp András – Simon Anna: Nagykőrös, református templom műemléki kutatása. In: Az Út. [5. Szakrális Építész-Belsőépítész Konferencia, 2011. szeptember 20.] Szerk. Rainer Péter. Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, 2013. 108 p.; 86–92.

Bartos György – Fülöp András – Jakab Attila: Tiszaszentmárton, református templom. In: Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján. II. Szerk. Kollár Tibor. A szerk. munkatársai: Áment Gellért, Bardoly István. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., 2013. 341–346.

Bartos György: Eszterházi bagatelle-ek. In: Kő kövön = Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára = Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. I– II. Budapest, Vince Kiadó, 2013. I.129–138.

Bartos György: A Szent Imre-sírról. = Honismeret, 41, 2013, 3. 19–21.

Bartos György: „Milyen templomot építsünk mi?” Egy jellegzetes református templomtípus kialakulása és elterjedése a XIX. század első felétől. 373-391. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LIX.évf. I.Nyíregyháza, 2017.

Bartos György: A pápai Esterházy-kastély kutatásának újabb eredményei. In: Az Esterházyak fraknói ifjabb ága. Szerk.: Stresnák Gábor. Városi Múzeum, Senec, 2018. 172-189.

 

Tagságok

Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete

Országos Honismereti Szövetség

Castrum Bene Egyesület

Régészeti és Művészettörténeti Társulat

Soproni Városszépítő Egyesület