Baldavári Eszter

  • Múzeumi Osztály
muzeológus

Baldavári Eszter

 

2013-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. 2015 novembere óta a Magyar Építészeti Múzeumban dolgozik muzeológusként. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival az európai szecessziós építészet kutatását végezte hét éven át: 2011-2012 (Budapest, Marosvásárhely, Nyíregyháza, Temesvár), 2012-2013 (Berlin, Cottbus, Karlsruhe, München, Stuttgart), 2014-2015 (Antwerpen, Brüsszel, Helsinki), 2015-2016 (London, Bexleyheath, Twichenham, Oxford, Glasgow, Helensburgh), 2016-2017 (Nancy, Párizs). Fő kutatási területe Kőrössy Albert Kálmán építőművészete, a szecesszió építészetének etimológiai problémái hazai és nemzetközi viszonylatban, valamint Foerk Ernő építészete és Medgyaszay István művészeti kapcsolatai Indiában. 2018 novemberétől a Magyar Építőművészek Szövetségének ösztöndíjával Gonda Károly magyar építőművész munkásságát kutatta Sanghajban, amelyről 2019-ben Sanghaj ultramodern magyar építésze címmel jelent meg magyar-angol-kínai nyelvű könyve Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa jóvoltából. 2020 tavaszán elvégezte a Harvard Egyetem The Architectural Imagination című építészetelméleti kurzusát. 2018 és 2019 között a Medgyaszay István építészetét bemutató utazókiállítás projektigazgatói feladatait látta el (Bukarest, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Rárósmúlyad, Resicabánya, Rimaszombat, Új-Delhi). 2018-ban a Duna Transznacionális Program részeként megvalósuló A szecesszió hullámai című nemzetközi kiállítás kurátora volt, amely 10 európai városban volt látható (Belgrád, Bécs, Budapest, Ljubljana, Nagyvárad, Szabadka, Szeged, Szófia, Zágráb). Jelenleg a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója (https://ppke.academia.edu/EszterBaldav%C3%A1ri).

 

Fontosabb kurátori munkák

2018. november 10 – 2019. december 31. kurátor, „Díszítőérzékkel átszőtt tudás” Kőrössy Albert Kálmán építőművészete című kiállításon, helyszínek Budapesten: Ráth György-villa, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

2018. február 20. – június 19. kurátor, Waves of Art Nouveau/A szecesszió hullámai című nemzetközi, 11 Duna menti európai városban bemutatott kiállításon, FUGA, Budapest (valamint Bécs, Belgrád, Szófia, Szabadka, Szeged, Nagyvárad, Bukarest, Marosvásárhely, Zágráb, Ljubljana, Temesvár)

2017. december 1. – 2018. december 31. projektigazgató, a Medgyaszay emlékév alkalmából szervezett nemzetközi kiállítások szervezése a Kós Károly Alapítvány, a Szeghalmy Bálint Alapítvány és a CentrArt Egyesület megbízásából

Helyszínek: Kassa, Rárósmúlyad, Komárom, Resicabánya, Marosvásárhely, Bukarest, Nagyvárad, Kolozsvár, Új-Delhi

2016. december 8. – 2017. szeptember 3., Társkurátor – Breuer újra itthon, az Iparművészeti Múzeumban rendezett kiállítás a Magyar Építészeti Múzeum közreműködésével

2015 – 2016: kurátor, „Egyszerű vonalakban tiszta színezés” címmel kiállítás a Magyar Építészeti Múzeum Róth Miksa hagyatékából, De la Motte-Beer-palota, Budapest

2014 – 2015: kurátor, állandó kiállítás a Szegedi Dóm altemplomában a Szeged-Csanádi Egyházmegye megbízásából, Magyar Kastélyprogram Kft.

 

Válogatott publikációk

„Díszítőérzékkel átszőtt tudás” 150 éve született Kőrössy Albert Kálmán (1869-1955) építész, Magyar Iparművészet, Budapest, 2019/2.

From The Foundation Stone To The Cathedral: Architecture Of The Votive Church Of Szeged, Ybl Journal of Build Environment, Budapest, 2019/2.

Lechner Ödön építészeti formáinak hatása Kőrössy Albert Kálmán építőművészetére honfoglalás kori tárgyak és a népművészet keresztmetszetében, Ybl és Lechner vonzásában (szerk.: Rozsnyai József), Budapest, 2018

„The Etymological problem of Szecesszió in Hungary via Albert Kálmán Kőrössy’s oevre” http://www.artnouveau.eu/admin_ponencies/functions/upload/uploads/baldavari_eszter_paper.pdf, Barcelona, 2018

A zseni és a tehetség. Charles Rennie Mackintosh (1868–1928) születésének 150. évfordulójára emlékezünk, Magyar Iparművészet 2018/6.

„Alkotómûvész és búvárkodó tudós ember”. Foerk Ernő (1868–1934) születésének 150. évfordulójára emlékezünk, Magyar Iparművészet 2018/4.

Art Nouveau és kansallisromantiikka, avagy Belgium és Finnország hazánk építőművészetének tükrében, Képváltás, Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek V. konferenciájának előadásaiból (szerk.: P. Kovács Klára, Pál Emese), Kolozsvár, 2017

Templomok/Churches, Magyar Örökség, Kossuth kiadó 2017, ISBN 978-963-09-9016-5

„Napsugár-iskola legyen ez az intézet” A Baár-Madas Református Gimnázium építéstörténete, Magyar Művészet, 2017/IV.

Elfeledett Medgyaszay-ház, Magyar Építőművészet, 2017/4.

Breuer újra itthon, kiállítási katalógus, Iparművészeti Múzeum, Budapest 2016-december 8 – 2017. szeptember 3., társszerző Horányi Éva, Sebestyén Ágnes és Ritoók Pál mellett

Egy „intelligens irodaház” jövője – az Országos Villamos Teherelosztó épülete a Budai Várban, Pázmányos Építészettörténészek Klubja, 2016. augusztus 8.

Milyen volt Afrika? Kongó természeti formáinak megjelenése a belga Art Nouveau-ban, Örökségfigyelő blog, 2016. február

„Egyszerű vonalakban tiszta színezés” – Róth Miksa üvegművészetének tervanyagát mutatja be a Magyar Építészeti Múzeum, Örökségfigyelő blog, 2016. január

Kőrössy Albert Kálmán, a szecessziók mestere. In.: Építőművészek Ybl és Lechner korában, Szerk. Rozsnyai József, Budapest, 2015

A német korai Jugendstil hatása Kőrössy Albert Kálmán építőművészetére. In.: Kóstolni a szép-tudományba: Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek IV. konferenciájának előadásaiból, szerk. Székely Miklós et al. Budapest: CentrArt, 2014