Bakó Zsuzsanna

  • Dokumentációs Osztály
osztályvezető, gyűjteményi referens

Felsőfokú diploma, könyvtár szak - informatika szakirány.

Munkahelyek: 1987-től az Országos Műemléki Felügyelőség és utód szervezetei. 1987-2004 között műemléki fotótár munkatársa, 2004-től áthelyezéssel műemléki tervtár-vezető.  

Jelenlegi beosztás: gyűjteményi referens (Tervtár)

 

Publikációk

A múlt drága öröksége. Sztehlo Ottó műépítész. = Szalon, 13, 2009. 2. 8–13.

150 éve született Gerecze Péter

In: Műemlékvédelem. – 51. (2007) 1., p. 59-62.

Sztehlo Ottó emlékezete. „még hallgatta a kassai kövek régi beszédjét”. = Várak, Kastélyok, Templomok, 2, 2006, 2. 29–31.

Glück József fotográfus és a győri belváros. In: Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére. Szerk. Bardoly István. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2004. 347–355.

Tudományos feldolgozó munka a Fotótárban. = Örökségvédelem, 7, 2003, 3/4. 10–12. társszerző: Laár Erika

Mentés másként. Kiállítás, Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2002. = Műemlékvédelem, 46. 2002. 325–327. társszerző: Laár Erika, Ágh András

Sztehlo Ottó (1851–1923) építész fényképfelvételei. Válogatás a hivatal archívumaiban található hagyatékából. In: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. Tanulmányok. Budapest, KÖH, 2002. 601–621.

Bakó Zsuzsanna Ildikó: Gerecze Péter fényképhagyatéka. Budapest, Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1993.
 

Kiállítások

Gerecze Péter fényképhagyatéka. Kiállítás az Országos Műemlékvédelmi Hivatalban 1993.

"Sztehlo Úr volna kiküldendő". Sztehlo Ottó (1851–1923), a Műemlékek Országos Bizottsága másodépítésze. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2008.