„Az eszme halhatatlan” Lajta Béla (1873. január 23. – 1920. október 12.)

Száz éve hunyt el a századelő magyar építészetének egyik legkülönlegesebb alakja, Lajta (született Leitersdorfer) Béla.

Építészeti formanyelvének különlegességét az adja, hogy egyaránt építkezik a népművészet, a zsidó hitvilág és a keleti kultúrák formakincseiből is. Épületein egyszerre van jelen a zsidó és a magyar identitás.

Lajta Béla a századelőn a temetőművészet megújítója volt. Közel negyven alkotását tartjuk számon a fővárosi izraelita temetőkben. 1902-ben a Kossuth Lajos mauzóleum pályázatára Telcs Edével és Tóth Istvánnal közösen készített terve („Az eszme halhatatlan”) II. helyezést ért el, ez a pályamű a hazai síremlékművészet későbbi alakulására nagy hatással lehetett. Nemcsak tervezőként, hanem 1904-től a zsidó temetők „műszaki tanácsosaként” is befolyással volt a műfaj alakulására, megújulására.

A magyar építészet történetében Lajta Béla építészetét az art deco irányzat egyik előfutárának tekintik. Ezek közül kiemelendő az 1907-1909 között épült Parisiana mulató épülete, amelyet Maróti Géza szobrai díszítenek. A Pesti Izraelita Hitközség és a Chevra Kadisa (Szent Egylet, amely a hitközségeken belül a temetkezési ügyeket intézte, valamint egyéb karitatív feladatokat is végzett) megbízására készítette el a Wechselmann-féle Vakok Intézete, az Amerikai úti Szeretetház és a Salgótarjáni utcai temető kapuépületének terveit.

„Úgy dolgozott, mint a régi nagy építőmesterek, lankadatlanul, nem nézve jobbra, nem nézve balra, nem ismerve akadályt, nem kímélve munkát, művészbecsülettel oldotta meg munkája legkisebb részletét is. Munkái, szivéből nőtt szerelmetes alkotásai, a házak, a sok színes kő, márvány és anyag, melyeket a művészet isteni szikrájával állított harmóniába, hirdetik emlékét az idők messzeségébe.” (Málnai Béla: Lajta Béla emlékének! Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület Műbarátok Körében tartott emlékbeszéd, 1923. június. Kézirat. MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum)

Lajta Béla alkotásairól teljesebb képet kaphatunk Budapest Főváros Levéltára Lajta Béla Virtuális Archívumában.

Link: http://lajtaarchiv.hu/

szerző: Magyaróvári Fanni