Tematikus topográfia Veszprém város templomairól

Örömmel adunk hírt arról, hogy kollégáink a közelmúltban újabb, remek kiadvány elkészítésében vehettek részt szerkesztőként, szerzőként és közreműködő partnerként.

A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár a OTKA-pályázatában (NFKFIH K 134806. sz. pályázat) vállalta egy kétnyelvű, tematikus topográfia kötet összeállítását Veszprém város templomairól, amely most jelent meg. Veszprém városának építészeti képe jól illusztrálja a magyar történelem korszakait. Műemlékei, és különösen szakrális rendeltetésű épületei a szerencsés és gyarapodó időszakoknak ugyanúgy emléket állítanak, mint ahogyan a romok és épülethiányok a hanyatló és pusztuló periódusok lenyomatai. A bevezető tanulmányban és a kötet egyes fejezeteiben a ma is álló templomok mellett a már nem létező, de egykor működő Istenházak is helyet kapnak, azzal a céllal, hogy történetükön keresztül a magyarországi építészet nagyszerűségét is be tudjuk mutatni. Fontos célunk volt, hogy az egyes veszprémi emlékek és a jelentős építészeti korszakok európai és hazai fejleményekhez fűződő viszonyát is érzékeltessük, ezzel a városi művészet helyét is szeretnénk kijelölni a kontinens és Magyarország építészeti kultúrájában.

A kötet írása egy időben folyt több tárgyalt épület tudományos kutatásával és felújításának előkészítésével. E folyó munkák eredményei a szerkesztői döntés értelmében csak akkor kerültek a szövegekbe, ha a kutatást és az épületrekonstrukciót lezárták a kéziratok befejezéséig. Több kulcsfontosságú épület esetében (Székesegyház, Szent György-kápolna) az új eredmények publikálására még várni kell, így ezeknél a meglévő szakirodalom összefoglalására vállalkoztunk. A közel 30 fejezetből álló gazdagon illusztrált kötet a témákat alaposan ismerő szerzők munkája, közülük jó néhány a MÉM MDK Kutatási Osztályának munkatársa. A bevezető rész teljes terjedelemben, az egyes templomokról szóló fejezetek rövidítve angol nyelven is olvasható, így a kötet az Veszprém-Balaton 2023 Európai Kulturális Fővárosa programsorozatban is hasznosítható. A mű megvásárolható a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltártól (leveltar@veszpremiersekseg.hu).

Jankovics Norbert

illusztráció: Kakuk Barbara