Tájékoztató az MMA Városligeti fasori beruházásáról

A Városligeti fasor és Bajza utca sarkán lévő telek gyökeresen átalakul: A volt BM Kórház néhány épületszárnyát lebontották, az egykori Herczel és Grünwald szanatóriumok eredeti épülettömbjei megmaradnak. A modernista Walter Rózsi-villa megújul.

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) létrehozásáról a 18/2017. (05. 25.) számú határozatával a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) közgyűlése kifejezésre juttatta, miszerint egyetért azzal, hogy a MÉM fenntartói feladatainak ellátására költségvetési szerv kerüljön megalapításra, 2017. november 1-jei hatállyal. A közgyűlés e hivatkozott határozatával támogatta továbbá, hogy az elnök és a főtitkár a muzeális intézmény megfelelő elhelyezését és fejlesztését is szem előtt tartva a tervezett új intézmény működéséhez szükséges feltételek – ideértve a muzeális intézmény elhelyezésére hosszú távon alkalmas megfelelő ingatlan megszerzését – és a fejlesztéséhez elengedhetetlen pénzügyi forrás biztosítása érdekében a Kormánnyal egyeztetéseket folytasson.

A tárgyalások eredményeképpen, valamint a Kormány 1771/2017. (XI. 7.) Kormányhatározata alapján került az MMA tulajdonába a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9–11. szám alatti, 33505 helyrajzi számú egykori BM-kórház épületegyüttese, azzal a céllal, hogy a MÉM MDK végleges elhelyezése végre megvalósulhasson. A 257/2020. (VI. 3.) rendelettel a Kormány az épületegyüttes rekonstrukciójának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, a beruházást kiemelten közérdekűvé nyilvánította.

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az utóbbi években több szakmai konferencia szervezésében vett részt, kiállításokat valósított meg, kiemelkedő örökségvédelmi projektekben vállalt szerepet, valamint szakmai együttműködéseket hozott létre, de állandó kiállítóhely, jól megközelíthető székhely hiányában a mai napig kevéssé látható és ismert a magyar polgárok előtt.

Az intézmény végleges elhelyezésére az MMA és a MÉM MDK Építészet Ligete címmel dolgozott ki tervezési programot, amely az érintett területen várhatóan három ütemből áll.

Első ütemben a terület legértékesebb épülete, a Fischer József tervei alapján emelt Walter Rózsi villa felújítása Kokas László építész tervei alapján már megkezdődött. A 2022 első felére elkészülő, műemléki igényű felújítással a MÉM MDK olyan lehetőségekhez jut, amelyeket hosszú évek óta hiányol: a város jól elérhető helyén lesz kiállítóhelye. A tervek szerint az épület ideiglenes kiállítóhelyként működik a teljes beruházás elkészültéig; ezt követően a két világháború közötti életmódot, lakáskultúrát, formatervezést és építészetet bemutató állandó kiállítás helyszíne lesz.

A második ütemben valósulhat meg a leendő főépület, amelynek a Városligeti fasori fronton álló két 19. század végi szanatóriumépület (a Grünwald-, illetve a Herczel-szanatóriumok) is része lesz. Itt egy olyan kortárs épületet képzelünk el, amely méltó módon reprezentálja a magyar építészetet hazai és nemzetközi szinten is.

Erre az ütemre a beruházó, az MMA Titkársága 2021 első felében nyílt tervpályázatot tervez kiírni, amelynek programját jelenleg véglegesítjük. E tervpályázat és beruházási ütem előkészítéseként zajlanak a terület bontási munkálatai, amelyeket az elmúlt években zajlott statikai felmérések, építészeti értékleltár, illetve a programalkotást előkészítő tanulmányok alapoztak meg.

A harmadik ütemben az ún. 6-os és 7-es épület rehabilitációja valósulhat meg. Ezek a Damjanich utca felőli háztömb részei, de a MÉM MDK épületegyütteséhez tartoznak; itt várhatóan múzeumi háttérfunkciók kapnak helyet.

A szükségesnek tekintett, statikailag és funkcionálisan megalapozott bontási munka a végéhez közeledik. A két szanatóriumépület, a Walter-villa, valamint a 6. és 7. épület a jelenlegi kubatúrájában megőrzendő. A célunk, hogy a területen az eddiginél jóval alacsonyabb beépítési szintű, zöldebb és nyitottabb épületegyüttes jöjjön létre. Olyan arányos és mértéktartó épületegyüttest tervezünk, amely méltó egy országos közintézményhez, ugyanakkor illeszkedik a Városligeti fasor léptékéhez.

Az erősen leromlott állapotú - másfél évtizede elhagyott-kiürített -, feleslegessé váló romos épületek bontása elengedhetetlen, így készítjük elő azt a középtávú tervet, amely lehetővé teszi - mások mellett - egy mindenki által látogatható közpark kialakítását. A jelenlegi ütem végén még ideiglenes tereprendezés, füvesítést és parképítést is tervez a megbízó, hogy a bontások után még átmeneti időre se maradjon a terület elhanyagolt.