Nemzetközi konferencia – Theophil Hansenről Bécsben

Június 19. és 22. között került megrendezésre a bécsi Postsparkasse épületében a Theophil Hansen Transregional – Dissemination and Reception of Historicist Architecture című konferencia, amely az Osztrák-Magyar Monarchia meghatározó építészegyéniségének és tanárának állított emléket.

A Theophil Hansen tiszteletére rendezett konferenciát Timo Hagen (Universität Bonn, Kunsthistorisches Institut), Richard Kurdiovsky (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Forschungsbereich Kunstgeschichte), Papp Gábor György (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet) és Frank Rochow (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg) szervezésében valósították meg Hansen egyik tanítványa, Otto Wagner híres művében, az Osztrák Postatakarékpénztár épületében.

A három napos, angol nyelvű előadássorozaton összesen 16 előadó számolt be a nagy hatású mester munkáiról és nemzetközi hatásáról. Theophil Hansen (Koppenhága, 1813. július 13. – Bécs, 1891. február 17.) dán származású építész volt, aki bécsi letelepedését megelőzően évekig tevékenykedett Athénban. Az ókori görög, illetve bizánci építészeti emlékek tanulmányozása nagy hatással volt önálló tervezői tevékenységére, amelyet Bécsben bontakoztatott ki. Művei között olyan jelentős épületeket találunk, mint az osztrák Parlament, a bécsi Képzőművészeti Akadémia, az Epstein-palota, illetve a Musikverein épülete. Hansen a Képzőművészeti Akadémia tanáraként számos növendéket indított el az építészeti pályán, köztük olyan magyar alkotókat is, mint Czigler Győző, Gerster Kálmán, Pákei Lajos, Pecz Samu vagy Wágner Gyula. Intézményünk többjük hagyatékából őriz terv- és fényképanyagot, valamint egyéb dokumentumokat.

A konferencián hazánkból Salamon Gáspár (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Humboldt-Universität zu Berlin) Theophil Hansen életére és munkásságára vonatkozó 1900 körüli magyar reflexiókat ismertette, Dávid Gyula Hansen egyik tanítványáról, Pákei Lajosról tartott érdekes előadást, Csáki Tamás (Budapest Történeti Múzeum, Eötvös Loránd Tudományegyetem) pedig a karlócai egyházi épületegyüttes hanseni ihletésű terveiről beszélt. Tóth Enikő Hellenic Renaissance and Hansen’s Inspiration in the Architecture of Győző Czigler című prezentációjában a Hansen-növendék Czigler Győző munkásságában elemezte a hanseni építészet lehetséges előképeit, valamint a két életmű és más tanítványok munkássága közti hasonlóságokat, párhuzamokat vizsgálta. Érkeztek előadók Ausztriából, Csehországból, Dániából, Görögországból, Horvátországból, Németországból, Norvégiából és Ukrajnából, így a résztvevők az európai Hansen-kutatás széles spektrumával ismerkedhettek meg.

A konferenciát követő napon a résztvevők számára egy sétát szerveztek, amelyen a mester és tanítványai fontosabb épületeit keresték fel az osztrák fővárosban.

Tóth Enikő